Ajankohtaista

Väitös: 5.1.2018 Kansalaisten osallistuminen tarpeen energiamurroksen vauhdittamiseksi (Ruggiero)

Alkamisaika: perjantai 05. tammikuuta 2018, 12.00

Päättymisaika: perjantai 05. tammikuuta 2018, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora, Lea Pulkkisen sali

SalvatoreRuggieronetti.jpg
Salvatore Ruggiero
KTM Salvatore Ruggieron ympäristöjohtamisen väitöskirjan ”People Power: The Role of Civil Society in Renewable Energy Production” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Senior Research Fellow, dosentti, KTT Paula Kivimaa (University of Sussex) ja kustoksena professori Hanna-Leena Pesonen (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanniksi.

Ruggiero tutki kansalaisten yleistyvää osallistumista uusiutuvan energian tuotantoon hajautetuissa pienimuotoisissa energiaprojekteissa. Tällaisia projekteja järjestävät esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöt, osuuskunnat ja paikallisyhteisöt. Tavoitteena oli selvittää tekijöitä, jotka edistävät ja hidastavat näiden projektien leviämistä sekä projektien roolia energiamurroksen vauhdittamisessa seitsemässä Pohjois-Euroopan maassa, mukaan lukien Suomessa. Aihe on ajankohtainen, koska Euroopan parlamentti ja kansalliset hallitukset keskustelevat uudessa puhtaan energian paketissa, kuinka edistää kansalaisten aktiivisempaa osallistumista energiantuotantoon.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ideologiat, sosiaaliset tarpeet ja mahdollisuus pienentää sähkölaskuja innostavat kansalaisia osallistumaan uusiutuvan energian tuotantoon. Erityisesti maaseudulla asuvat kokevat, että heillä olevia resursseja, kuten energiantuotannolle otollisia kohteita, sosiaalista pääomaa tai maatalousjätettä, voitaisiin hyödyntää paremmin heidän asuinalueidensa kehittämiseen.

- Nykyiset energiapoliittiset linjaukset eivät täysin hyödynnä olemassa olevia resursseja, joilla energiamurrosta voitaisiin edistää, Ruggiero toteaa.

Monet johtavista energiayhtiöistä vastustavat edelleen hajautettua energiantuotantoa

- Kansalaisvetoiset projektit voivat edistää uusiutuvien energialähteiden hyväksymistä, paikallistalouden kehitystä ja energiaomavaraisuutta. Ne kohtaavat kuitenkin paljon esteitä, joita ovat esimerkiksi pientuotannon epäsuotuisa säätely, oikeanlaisten rahoitusmekanismien puuttuminen ja vastustus johtavien energiayhtiöiden taholta, Ruggiero kertoo.

Vastustus johtuu siitä, että hajautettu uusiutuvan energiantuotanto laskee perinteisten voimalaitosten pitkän tähtäimen tuottavuutta.

- Tästä voidaan tehdä kaksi tärkeää päätelmää. Ensimmäiseksi uusiutuvan energiantuotannon yleistyminen vähentää fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan energiantuotannon kilpailukykyä. Toiseksi suurten energiayhtiöiden täytyy uudelleenarvioida liiketoimintamallejaan ja kehittää palveluja hajautettua pienimuotoista energiantuotantoa varten, Ruggiero sanoo.

Apua hiilenkäytön vähentämiseen

Tutkimustulokset hyödyttävät erityisesti päättäjiä, energiayhtiöitä ja uusiutuvan energiantuotannon hankkeita suunnittelevia kuntia.

- Suomi on asettanut hiilenkäytön vähentämisen suhteen kunnianhimoisia tavoitteita, joiden saavuttamisessa kansalaisvetoisista projekteista voisi olla hyötyä. Tätä varten tarvitaan uusi kansallinen energiastrategia, jossa kansalaiset ovat energiamurroksen keskiössä ja hyötyvät hajautetusta energiantuotannosta esimerkiksi pienenevien sähkölaskujen muodossa, Ruggiero esittää.

Lisätietoja:

Salvatore Ruggiero, 045 857 1272, salvatore.ruggiero@jyu.fi

Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, 040 8054403, viestinta@jyu.fi

Salvatore Ruggiero valmistui vuonna 2006 Università degli Studi di Napoli ”Parthenopesta” luonnontieteiden kandidaatiksi. Vuonna 2010 hän valmistui filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan yritysten ympäristöjohtaminen.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Business and Economics, 183. Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7305-6

Abstract

The engagement of civil society actors in energy generation can be defined by the term community energy. Community energy initiatives have increased in several countries.

This thesis aims at better understanding how this phenomenon emerges and how it can contribute to the decarbonization of our economy. For this purpose, a multi-level perspective on socio-technical transitions and strategic niche management theory were employed as theoretical lenses. The research material consisted of 75 qualitative interviews, a survey of 26 distributed energy experts, and a panel data study of 66 large electric utilities from various countries. Thematic, narrative, regression and descriptive statistical analysis were utilized to analyse the data collected.

The main findings showed that four main development patterns are triggering the rise of community energy projects. They are: (a) the characteristics of individuals, (b) social needs, (c) economic factors and (d) policy factors. The type of drivers behind community energy development is linked to the possibilities for scaling up the sector. Along with the drivers, some barriers were also identified. These included the resistance of incumbent regime actors to renewable energy diffusion, regulation and, in a few cases, technology performance. Regression analysis and the Granger test for causality showed that this resistance of incumbent energy firms was due to the negative correlation between an increase in renewable energy production and firms’ long-term financial performance.

The thesis concluded that community energy could have an important role to play in the ongoing energy transition. Its impact, however, is contingent on the degree of internal niche development and on the ways the community energy niche will engage with important regime actors such as energy companies, governments, and network operators.

This work contributed to better understanding the factors influencing the development of socio-technical niches in the case of non-market driven innovation and the reasons that lead to the locking-up of energy regimes. In the future, researchers should make further attempts to uncover the ways in which regimes can be unlocked and social innovation for sustainability diffused. 

Lisätietoja

Salvatore Ruggiero
salvatore.ruggiero@jyu.fi
+358408054583
kuuluu seuraaviin kategorioihin: