Ajankohtaista

Väitös: 9.3.2018 Talousvalinnat keskeisiä äitien hyvinvoinnille ja osallisuudelle (Viitasalo)

Alkamisaika: perjantai 09. maaliskuuta 2018, 12.00

Päättymisaika: perjantai 09. maaliskuuta 2018, 15.00

Paikka: Auditorio, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

 Katri Viitasalo, kuva: Foto AiraksinenVTL Katri Viitasalon sosiaalityön väitöskirjan ”Äitien pyrkimykset ja toimintamahdollisuuksien valikko. Käsitteellinen tutkimus äitien taloudellisista toimintamahdollisuuksista” (Aspirations and capability set of mothers. A conceptual study on mothers´ financial capabilities) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Eeva Jokinen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Aila-Leena Matthies (Jyväskylän yliopisto). Väitös on suomenkielinen. 

- Äitien toimintamahdollisuuksien kannalta kriittisiä kysymyksiä pikkulapsiperheessä ovat vanhempainvapaiden ja –vastuiden jakaminen, perhe-etuuksien taso ja äidin työllisyys. Kuitenkin on pidettävä mielessä, että äitien toimintamahdollisuudet ovat yksilökohtaisia niin tavoitteiltaan, tarpeiltaan kuin lähtökohdiltaankin, Katri Viitasalo selvittää.

Viitasalo tutki taloudellisia valintoja, joita pienten lasten äitiys tuo tullessaan toimintamahdollisuuksien näkökulmasta. Näkökulma korostaa yksilökohtaisten toimintamahdollisuuksien tärkeyttä hyvinvoinnille ja osallisuudelle. Yhteiskunnan palvelut ja etuudet voivat parhaimmillaan vahvistaa ihmisen toimintamahdollisuuksia ja luottamusta selviytymiskykyynsä.

- Kyse on siitä, että jokaiselle – myös pienten lasten äideille − tarjotaan tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan, Viitasalo kuvaa.

Epävarmuus ei houkuta äitiyteen

Pikkulapsiperheiden äitien odotetaan toimivan huolenpidon ja vastuullisuuden pyrkimysten mukaan. Näiden toteutuminen riippuu käytännöistä ja sopimuksista, joiden kautta äitiyttä tuetaan yhteiskunnassa. Äitien luottamusta pärjäämiseensä heikentää epävarmuus saatavilla olevasta tuesta ja mahdollisuudesta jakaa taloudellista taakkaa.

- Perhevapaauudistus on ajankohtainen toimenpidekokonaisuus, jolla yhteiskunta vaikuttaa merkittävällä tavalla pikkulapsiperheiden äitien taloudellisiin toimintamahdollisuuksiin ja siihen, kuinka he kokevat luottamusta selviytymiseensä. Tällä voi nähdä olevan suoran yhteyden myös siihen, missä määrin nuoret naiset rohkaistuvat äitiyteen, Viitasalo arvioi.

Sosiaalityössä huomiota myös rahaan liittyviin tunteisiin ja asenteisiin

Viitasalo tarkasteli myös, kuinka toimintamahdollisuusnäkemys soveltuu erityisen taloussosiaalityön kehittämiseen ja tutkimukseen.

- Taloudellisessa avustamisessa on sosiaalityössä Suomessa keskitytty tukemaan ihmisiä toimeentulotukietuuksilla. Etuuksien siirryttyä osittain Kelalle olisi tilaus sosiaalityölle, joka tukee kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti ihmisen toimintamahdollisuuksia, Viitasalo sanoo.

Toimintakykynäkemyksen mukainen taloussosiaalityö kohdistaa tarkastelun myös ajatuksiin, tunteisiin ja asenteisiin, jotka ohjaavat ihmisen suhdetta rahaan ja rahan käyttöä.

- Tarkoitus on toimia ihmisen rinnalla hänen toimintakykyisyytensä vahvistamiseksi, mutta samalla osallistua toimintaympäristön kehittämiseen niin, että taloudellisesti heikossa asemassa olevan mahdollisuudet osallistua paranevat, toteaa Viitasalo.

Lisätietoja:

Katri Viitasalo, katri.viitasalo@chydenius.fi, puh. 040 6733 571
Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, puh. 040 805 4403, viestinta@jyu.fi

Katri Viitasalo toimii tällä hetkellä sosiaalityön yliopistonopettajana Jyväskylän yliopistossa, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Hän on toiminut erilaisissa sosiaalityön opetus- ja tutkimustehtävissä muun muassa Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanissa. Sosiaalityön käytännön työkokemusta Viitasalolla on Helsingistä ja Vaasasta. Viitasalo on suorittanut valtiotieteen lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa (2011), jossa hän on suorittanut myös maisterintutkinnon (2000), sekä sosionomin tutkinnon Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanissa (1997).

Väitöskirja julkaistaan sarjassa JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH numerolla 606. Julkaisun tiedot: ISBN 978-951-39-7339-1 (nid) ISBN 978-951-39-7340-7 (pdf). Se julkaistaan verkossa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7340-7

Abstract

This study addresses the conceptual outlines of the financial capabilities of mothers. It examines how the perspectives and concepts of the capability approach can be utilized in outlining the relationship between motherhood and financial aspects. The aim is to develop conceptual tools for analyzing the choices and financial agency of mothers.

This study emphasizes the methodological dimension using three elements: the capability approach, feminist economics and memory work. The main element of the study is the capability approach, which provides the perspective of the inquiry and the concepts for analysis. Feminist economics provides a definition of economy and a way to produce knowledge that deals with economic and financial aspects. Memory work offers an instrument for the collective gathering of research data. The study contributes to theoretical and conceptual discussions about capabilities as well as to discussions about developing professional social work practices for financial social work.

A conceptual framework is developed that outlines financial capabilities through the concepts of aspiration and capability set. The conceptual analysis is realized using the data provided by the mothers in the memory work group. In the analysis the mothers’ aspirations are characterized by responsibility, respectability, devotion to the child and the ideal of autonomy.

Assets within the family, labor position of the mother and family benefits are analyzed to form the capability set of mothers. These elements of the capability set vary in their ability to achieve aspirations by enhancing wellbeing and agency in different intensities. The conceptual framework deepens understanding regarding the complexity and diversity of the financial choices as well as the financial agency of mothers. The study concludes with a reflection on how concepts related to capability can be utilized in social work and social work research.


Lisätietoja

Katri Viitasalo
katri.viitasalo@chydenius.fi
040 673 3571
kuuluu seuraaviin kategorioihin: