Ajankohtaista

Aleksis Koski palkittiin parhaasta matematiikan alan väitöskirjasta

Rolf Nevanlinna -instituutin tukisäätiön hallitus on palkinnut filosofian tohtori Aleksis Kosken parhaasta maassamme vuonna 2016 valmistuneesta matematiikan väitöskirjasta. Koski työskentelee tällä hetkellä postdoc-tutkijana Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella.

Aleksis Kosken väitöskirja käsittelee osittaisdifferentiaaliyhtälöitä, jotka ovat keskeinen aihepiiri niin matematiikan tutkimuksessa kuin eri luonnonilmiöitä kuvaavissa matemaattisissa malleissa. Kosken työ vei erityisesti geometriseen analyysiin liittyvien osittaisdifferentiaaliyhtälöiden teoriaa huomattavasti eteenpäin. Hän selvitti aluksi sekä vektoriarvoisten että korkeamman kertaluvun Beltramin yhtälöiden ratkaisujen rakenteen, ja sen jälkeen materiaalitieteiden ja matemaattisen fysiikan malleissa esiintyvien energia-integraalien minimoijien erittäin vaikeita peruskysymyksiä.

Näitä teemoja Koski selvitti palkintoperustelujen mukaan menestyksellisesti, syvällisesti ja omaperäisesti; väitöskirja onkin poikkeuksellisen ansiokas.

Aleksis Koski väitteli Helsingin yliopistossa tammikuussa 2016, ja hänen työnsä ohjasi FiDiPro-professori Tadeusz Iwaniec. Väitöskirjan otsikko oli Elliptic partial differential equations in geometric analysis and the calculus of variations.

Lisätietoja

  • Tutkijatohtori Aleksis Koski, Jyväskylän yliopisto, matematiikan ja tilastotieteen laitos, aleksis.t.koski@jyu.fi 040 8053421
  • professori Kari Astala, Aalto-yliopisto, matematiikan ja systeemianalyysin laitos, kari.astala@aalto.fi, 040 740 9436
  • professori Tadeusz Iwaniec, Syracuse University, Department of Mathematics, tiwaniec@syr.edu
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,