Ajankohtaista

Ruusupuiston Uutiset 5/2017: Lapset esiopetuksessa, nuorten suomalaisuus, koulupudokkuus, työhyvinvointi ja osallistaminen

Vuoden 2017 viimeinen nettilehden numero on juuri ilmestynyt netissä:  

Lehden sisältö 

  • Iloiset ja virkeät, kiukkuiset ja väsyneet – lapset esiopetuksessa

Esiopetusikäisen lapsen arki koostuu monenlaisista aikatauluista, tekemisistä ja ihmissuhteista sekä siirtymisistä paikoista ja suhteista toisiin. Päivään mahtuu myös monenlaisia tunteita. Mutta mitä lapset itse arjestaan kertovat, mitä he tuntevat, ja millaisiin tekijöihin tuntemukset ovat yhteydessä? 
https://peda.net/id/4f910206cdb > 

  • Nuorten suomalaisuus on avointa ja kansainvälistä liikkuvuuden maailmassa

Nuorten suomalaisuus on monimuotoisempaa kuin aiemmilla sukupolvilla. Liikkuvuus ja kansainvälistyminen näkyvät siinä, miten nuoret määrittelevät suomalaisuuttaan. Yhä useammat perheet ovat monikulttuurisia, ja nuori samastuu siten myös muunkulttuurisen vanhemman kansallisuuteen. On siis monia tapoja olla ja elää Suomen valtiorajojen sisällä. Monimuotoisuus haastaakin koulun perinteisen… < https://peda.net/id/53bba94ecdb >

  • Koulupudokkuuteen on puututtava

Nuoret uupuvat valtavan työmäärän alla, koulunkäynti ei kiinnosta ja kouluviihtyvyys on heikkoa. Nämä ovat huolenaiheita, jotka ovat tuttuja niin opettajien, vanhempien kuin mediankin keskuudessa. Myös huoli opiskeluiden keskeyttämisestä on tällä hetkellä usein julkisen keskustelun aiheena eritoten poikien suuren koulupudokkuuden vuoksi. Tilastokeskuksen mukaan lukuvuonna 2014–2015 lukiolaisista 1,4 prosenttia… < https://peda.net/id/567127c2cdb >

  • Lisää virtaa työhyvinvointiin!

Kaikkien tulisi saada kokea iloa ja virtaa työssään. Monenlaiset syyt estävät kuitenkin henkilöstöä saamasta työstään täyttä tyydytystä. Työhyvinvoinnin yhteisölliseen lisäämiseen on nyt saatavilla konkreettisia työkaluja kasvatustieteiden laitoksella koulutusjohtamisen alalla tuotetun multimediapilotin avulla. Kuten eräs mukana ollut totesi: ”Kannustava työyhteisö on korvaamaton voimavara. Meidän pitää vain jaksaa… < https://peda.net/id/5f8009d2cdb >

  • Hei sinä siinä, osallistu! (pakina)

Onko osallistaminen, yksilöiden pakottaminen yhteisön toimintaan yksiselitteisen oikeutettua? Voimmeko todella vaatia kaikilta, että heidän tulee osallistua, yksilövapauden kustannuksella? Onko osallisuus edes mielekäs idea? < https://peda.net/id/645a4df0cdb >


Uutiskirje kokonaisuudessaan löytyy täältä: https://peda.net/jyu/ruusupuisto

 

Ruusupuiston Uutiset on Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan ja avoimen yliopiston julkaisema nettilehti. Se ilmestyy 5 kertaa vuodessa, kolme kertaa kevätlukukaudella ja kaksi kertaa syksyllä. Uutisjutuissa tutkijat kirjoittavat opettajia kiinnostavista ajankohtaisista kasvatus- ja koulutuskysymyksistä. Samalla Ruusupuiston Uutiset haastaa lukijan vuoropuheluun kasvatuksen ja opetuksen kehittämiseksi. Jutuista voi antaa palautetta nettisivuilla tai ehdottaa käytännön koulutuskysymyksistä lähteviä kirjoitusten aiheita. Lukijat ovat myös tervetulleita osallistumaan Ruusupuiston tapahtumiin ja toimintaan. Tapahtumista on lisätietoja Ruusupuiston Uutisten nettisivuilla.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: