Ajankohtaista

Jyväskylän yliopisto etsii hallintojohtajaa

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomispäivän polttaviin kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

 

Tule monipuoliseen tiedeyhteisöömme hallintojohtajaksi

 

Hallintojohtaja johtaa yliopiston yleistä hallintoa rehtorin tukena ja vastaa yliopiston hallinnon toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä hoitaa muut rehtorin hänelle osoittamat tehtävät. Hallintojohtaja vastaa ja raportoi rehtorille. Tehtävä pyritään täyttämään 1.4.2018 alkaen, tehtävä on toistaiseksi voimassaoleva neljän kuukauden koeajalla.

Hallintojohtajan vastuulla on yliopistopalvelujen hallinnon ja palvelukokonaisuuksien koordinaatio. Yliopistopalvelujen tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä ja tuottaa koko yliopiston toimintaa tukevia palveluja. Yliopistopalvelut jakautuvat yksiköihin, joiden johtajat ohjaavat ja kehittävät yksikkönsä vastuulle kuuluvia asioita koko yliopiston tasolla vastaten omalta osaltaan toiminnan tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta toiminnasta.

Haemme henkilöä, jolla on laaja-alaista ymmärrystä yliopiston päätehtävistä sekä taloudesta, kiinteistöistä ja henkilöstöhallinnosta. Pidämme tärkeänä ymmärrystä akateemisesta toimintaympäristöstä ja arvomaailmasta sekä taitoa ylläpitää ja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja hyvää työilmapiiriä.

Hallintojohtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävää kokemusta hallinto- ja johtotehtävistä sekä hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävä edellyttää vahvaa yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja.

Lisätietoja tehtävästä antaa Mercuri Urvalin konsultti Seija Malmi, p. 040-5225330 tai seija.malmi@mercuriurval.com
Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi
Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Ansioluettelo (cv) palkkatoiveineen
2) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 19.1.2018 osoitteeseen  www.mercuriurval.com  viitenumerolla FI-11905

Lisätietoja

konsultti, Mercuri Urval Seija Malmi
seija.malmi@mercuriurval.com
040 522 5330
Mercuri Urval
kuuluu seuraaviin kategorioihin: