Ajankohtaista

Jyväskylän yliopistolle tukea Koneen Säätiöltä tieteen ja taiteen rohkeisiin avauksiin

Koneen Säätiö on myöntänyt vuoden 2017 haussa 29 miljoonaa euroa apurahoja rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Jyväskylän yliopistoon apurahoja saatiin 25 kappaletta, yhteensä 2 848 000 euroa.

Merkittävimmät apurahat JYU:ssa saivat FT, dosentti, yliopistonlehtori (ma.) Joona Taipale ja työryhmä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksesta, 525 000 euroa. Filosofi Taipaleen työryhmä selvittää minän ja toisen ihmisen kokemuksellista rajautumista filosofis-teoreettisin, empiirisin ja taiteellisin menetelmin. Hankkeessa halutaan osoittaa, että affektiivinen eli esimerkiksi ruumiillisuuteen, haluihin, toiveisiin ja kuvitelmiin kytkeytyvä kokemuksellinen rajanmuodostus on ensisijainen tietopainotteiseen nähden. Ryhmä tuottaa myös konkreettisia ehdotuksia sen osalta, miten ihmisten välistä kommunikaatiota, dialogia ja yhteisymmärrystä voi parantaa.

Dosentti Panu Halme ja työryhmä bio- ja ympäristötieteiden laitoksesta sai 505 000 euroa hankkeeseen, jossa kehitetään ekologisten kompensaatioiden eli menetettyjen luontoarvojen hyvittämisen keinoja erityisesti pienten toimijoiden kuten kansalaisten tai pienten yhteisöjen ja yritysten osalta.
- Tutkijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön avulla herätämme ensin keskustelua siitä, minkälaisia monimuotoisuushaittoja elämäntavoistamme syntyy, ja kehitämme sitten keinoja, joilla näitä haittoja voisi korvata. Tutkimme myös sitä, miten tällainen toiminta vaikuttaa ihmisten luonnonsuojeluasenteisiin, ja sitä, millaisia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen liittyviä hyötyjä tällaisella toiminnalla voidaan saavuttaa, Halme kuvailee.

Taipaleen ja Halmen hankkeiden kesto on neljä vuotta.

Yli 100 000 euron apurahat saivat muun muassa professori Petri Karonen ja työryhmä (historian ja etnologian laitos) hankkeeseen, jossa yhdistetään vakiintuneet historiantutkimuksen laadulliset metodit, humanistisissa tieteissä vähän käytetyt bibliometriset menetelmät sekä kattavat digitaaliset tietokannat täysin uudella tavalla. YTT Hannele Harjunen (yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos) tutkii suomalaista lihavuutta ja etenkin lihavuussyrjintäkokemuksia. Hankkeiden kesto on kolme vuotta.

Lisätietoja:

Joona Taipale, puh. 050 357 7186, joona.h.taipale@jyu.fi
Panu Halme, puh. 040 805 4945, panu.halme@jyu.fi
Petri Karonen, puh. 0400 247 388, petri.k.karonen@jyu.fi
Hannele Harjunen, puh. 040 805 4131, hannele.s.harjunen@jyu.fi

Lista kaikista Jyväskylän yliopiston apurahansaajista:
https://koneensaatio.fi/wp-content/uploads/Tutkimusrahoituksen-saajat-yliopiston-tai-tutkimuslaitoksen-mukaan.pdf

Koneen Säätiön tiedote:
https://koneensaatio.fi/uutinen/koneen-saatio-tukee-tieteen-ja-taiteen-rohkeita-avauksia-29-miljoonalla-eurolla/

kuuluu seuraaviin kategorioihin: