Ajankohtaista

IBM ja Jyväskylän yliopisto perustavat yhteisen läpimurtoteknologioiden innovaatiohubin

  • Hubin tarkoituksena on tarjota innovaatiohautomo opiskelijoille, tutkijoille ja paikallisille yrityksille.
  • Yhteistyö keskittyy läpimurtoteknologioihin kuten kyberturvallisuus, esineiden internet (IoT), robotiikka, lohkoketju ja tekoäly.

IBM ja Jyväskylän yliopisto avasivat tänään yhteisen innovaatiohubin University of Jyväskylä and IBM Disruptive Technologies Innovation Hub, joka pohjautuu IBM:n kehittämiin läpimurtoteknologioihin. Jyväskylän yliopiston kampusalueella, informaatioteknologian tiedekunnan tiloissa, toimintansa aloittanut hub on osa tutkimus- ja koulutusyhteistyötä, jonka tavoitteena on kehittää kognitiivisen tietojenkäsittelyn ja muiden uusien teknologioiden osaamista Suomessa. Yhteisten tutkimusprojektien avulla hub auttaa kasvattamaan digitalisoituvassa maailmassa tarvittavia taitoja, jotka edistävät suomalaisen liiketoiminnan ja innovaatioekosysteemien kasvua.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta on alallaan Suomen suurin, ja se on johtavia ICT-alan tutkimus- ja koulutusyksiköitä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tänään avattu hub on askel eteenpäin Jyväskylän yliopiston ja IBM:n välisessä yhteistyössä. Jyväskylän yliopisto oli ensimmäinen yliopisto Suomessa, joka liittyi mukaan IBM Watson University -ohjelmaan. Tämä tapahtui vuonna 2015, ja sen jälkeen yli 300 opiskelijaa on tutustunut IBM Watson -teknologioihin. Tähän mennessä Watsonia ja kognitiivisen tietojenkäsittelyn ratkaisuja on sovellettu yli 20 terveydenhuollon tapaustutkimuksessa ja testissä osana Tekesin ja muiden terveydenhuollon sidosryhmien rahoittamia hankkeita.

Terveydenhuollon lisäksi uusi innovaatiohub keskittyy kyberturvallisuuteen, esineiden internetiin (IoT), robotiikkaan ja lohkoketjuun liittyviin teknologioihin. Lisäksi se auttaa tunnistamaan ja käynnistämään uusia yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita, järjestämään erilaisia työpajoja, tapahtumia, yritysyhteistyöhankkeita ja kansainvälisten huippuosaajien vierailuja. Hubin odotetaan tuovan uusia näkemyksiä ja ideoita digitaaliseen aikakauteen kokoamalla yhteen professorit, opiskelijat, IBM:n asiantuntijat ja tutkijat sekä muut ekosysteemiryhmät. Opiskelijat pystyvät sen avulla viemään ideoitaan seuraavalle tasolle ja kiihdyttämään uusien innovaatioiden ja startup-yritysten syntymistä Suomessa.

Nyt avattu University of Jyväskylä and IBM Disruptive Technologies Innovation Hub on jatkumo viime vuonna Helsingissä avatulle Watson Health Center -osaamiskeskukselle, jossa kehitetään dataan perustuvia kognitiivisia ja tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja suomalaisen terveydenhuollon tarpeisiin. Watson Health Center kokoaa yhteen niin julkiset kuin yksityiset organisaatiot, kasvuyritykset, lääkealan yritykset, pk-yritykset, suuret yhtiöt kuin myös yliopistot ja tutkijat.

"Tämä yhteistyö on osa IBM:n jatkuvaa, merkittävää sekä kestävää yliopistojen ja IBM:n välistä kumppanuutta, joka ulottuu maailman joka kolkkaan. Kumppanuus edistää opiskelijoiden osaamisen ja ymmärryksen kehitystä kognitiivisesta tietojenkäsittelystä erilaisten projektien kautta. Projektit auttavat täyttämään vaativimpia puutteita kyvykkyyksissä, joita vaaditaan korkean tason teknologia-ammattilaisilta", kertoo IBM:n kansainvälisten yliopistosuhteiden johtaja Naguip Attia.

"Tutkimusympäristön perustaminen ei ole merkittävä vain tiedekunnalle, vaan myös yliopistolle ja Keski-Suomen eri toimijoille. IBM:n huippuosaaminen on merkittävä lisä yliopiston tutkimus- ja koulutustoiminnalle", sanoo yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

"Me IBM:llä olemme sitoutuneet kehittämään osaamista ja kykyjä laajasti eri teknologia-alueilla aina IoT-teknologioista tekoälyyn ja tietoturva-asioihin. Nämä teknologiat ovat tärkeässä asemassa Suomen tulevaisuutta ajatellen. Hubin avaamisen myötä täytämme lupaustamme osaamisen kehittämiseksi", toteaa IBM Suomen toimitusjohtaja Mirva Antila.

"Luotamme siihen, että Hubin avaamisen myötä yhteistyö jatkuu ja tuloksia syntyy. Tämä edistää Suomen osaamista digitalisaation alueella, uusissa teknologioissa ja tekoälyn saralla", sanoo Pekka Sivonen Digitaalisuus-alueen johtaja, Tekes.

 

Lisätiedot:

Jyväskylän yliopisto

Pekka Neittaanmäki
Dekaani, informaatioteknologian tiedekunta
puh. 040 550 7005

pekka.neittaanmaki@jyu.fi

IBM

Maarit Palo
Yhteiskunta- ja yliopistosuhteiden johtaja
puh. 040 554 4601

maarit.palo@fi.ibm.com

kuuluu seuraaviin kategorioihin: