Ajankohtaista

Väitös: 16.12.2017 Sosiaalinen vuorovaikutus madaltaa kynnystä oppiresurssien käyttöönotossa (Stoffregen)

Alkamisaika: lauantai 16. joulukuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: lauantai 16. joulukuuta 2017, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora auditorio 2

copy_of_JuliaStoffregenkuvaajaA.Marx.jpg
Julia Stoffregen kuva: A. Marx
M.Sc. Julia Stoffregenin tietojenkäsittelytieteen väitöskirjan "Barriers to Open E-Learning in Public Administrations" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Dr. Markus Deimann (Lübeck University of Applied Sciences) ja kustoksena tutkimusprofessori Jan Pawlowski(Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.


OER (Open Educational Resources) eli avoimet oppiresurssit ovat uusi trendi, joka on tulossa julkisen sektorin käyttöön. Työntekijät pitävät avoimien oppiresurssien hyödyntämistä oppimisessa kuitenkin haastavana. Useat tekniset, sosiokulttuuriset ja organisaatiotason esteet vaikeuttavat näiden digitaalisten oppimistyökalujen käyttöönottoa ja hyödyntämistä.

Yhteistyö lisää käyttöhalukkuutta

Stoffregen havaitsi, että kiinnostus avoimien oppiresurssien käyttöön on vähäistä, koska ne vähentävät julkisen sektorin työntekijöiden välistä kasvokkaista sosiaalista kanssakäymistä. Erityisesti teknologian käyttötaidoistaan epävarmat ikääntyneet työntekijät pitävät enemmän henkilökohtaisesta vuorovaikutuksesta, eivätkä dokumentoi tietämystään mielellään OER-muotoihin.

Ratkaistakseen tämänkaltaisia haasteita Stoffregen pyrki kehittämään estetekijöiden viitekehyksen, joka auttaa paljastamaan ja ratkaisemaan ongelmat.

- Merkittävin tulos on teorialähtöinen konsepti, joka tuottaa muutossuuntauksia estetekijöiden vähentämiseksi. Näin estetekijöissä tapahtuvan muutoksen juuret voidaan selvittää, ja niitä voidaan arvioida tulevaisuutta varten, Stoffregen sanoo.

Stoffregenin mukaan voitaisiin kehittää esimerkiksi yhdistelmästrategia, joka yhdistäisi avoimet digitaaliset oppiresurssit henkilökohtaisempaan kanssakäymiseen.

- Yksi ratkaisu olisi, että ikääntyneet työntekijät ryhmäytyisivät toisten työntekijöiden, kuten harjoittelijoiden, kanssa ja keskustelisivat työkokemuksistaan. Nuorempi työntekijä voisi sitten dokumentoida keskustelut OER-muotoon ja arvioida lopputulosta yhdessä ikääntyneen työntekijän kanssa. Tällä tavoin sosiaalinen vuorovaikutus voitaisiin yhdistää avoimia oppiresursseja hyödyntävään tiedonvaihtoon, Stoffregen esittää.

Lisätietoja:

Julia Stoffregen, +49 [0]208 88254-828, Julia.Stoffregen@hs-ruhrwest.de

Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, 040 8054403, viestinta@jyu.fi

Julia Dorothée Stoffregen opiskeli Zeppelin Universität -yliopistossa (Friedrichshafen, Saksa) ja Edinburghin yliopistossa (Skotlanti), ennen kuin aloitti tohtorinopintonsa Jyväskylän yliopistossa. Stoffregen on keskittynyt opinnoissaan julkisen sektorin tutkimukseen erityisesti sosioteknisen lähestymistavan avulla. Tällä hetkellä Stoffregen toimii tutkimusavustajana Hochschule Ruhr Westissä, Saksassa.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Computing, 275. ISBN 978-951-39-7298-1 (PDF) ISBN 978-951-39-7297-4 (nid.) ISSN 1456-5390. Pysyvä linkki julkaisuun  http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7298-1

Abstract

The use of Open Educational Resources (OERs) is promising as a complementary resource to traditional e-learning courses. Digital learning resources can be accessed on demand and can be developed by a wide range of employees. Thus, OERs may be suitable as a response to the changing demands of workplace learning. Despite its potential, the uptake of OER is slow. Previous research has found numerous barriers to the use and sharing of OERs, ranging from cultural to technical and organizational challenges. Research has reported barrier concepts, which elaborate on the kinds and meanings of challenges in the educational and private sector domain. Yet, it remains unclear as to why and how barriers evolve and differ across contexts. One dedicated example is the public sector, where the need to innovate processes of knowledge management and learning is high. Besides limited budgets that restrict investment in employees’ training, the ageing workforce has increased the need to find a suitable solution to document and transfer knowledge. So far, OERs are not well known in this sector. Similarly, the kinds of barriers to OERs in this specific bureaucratic context have not been elaborated from research or theoretical perspectives.

This dissertation aims at closing this research gap by elaborating on the range of barriers across European public administrations as well as answering the questions of why and how barriers evolve in a particular space and time. As a result, the thesis presents a unique theoretical perspective on barriers to OERs and their trajectories in the public sector. The dissertation provides a punctuated and adapted structural socio-technical change model which can be used to analyse how and why barriers unfold beyond public sector research. Besides the theoretical contributions, the thesis provides a contextualized barrier frame that can guide OER platform developers in assessing socio-cultural barriers and requirements that are typical to open e-learning practices in public administrations. During the field research, the thesis further provided design principles, in addition to OER guidelines, for employees in the public sector.

Lisätietoja

Julia Stoffregen
Julia.Stoffregen@hs-ruhrwest.de
kuuluu seuraaviin kategorioihin: