Ajankohtaista

Väitös: 20.12.2017 Mittaamatta jäävä BKT tarkentaa digitalisaation tuottoa (Naveed)

Alkamisaika: keskiviikko 20. joulukuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: keskiviikko 20. joulukuuta 2017, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora auditorio 2

KashifNaveednetti.jpg
Kashif Naveed
M.Sc. Kashif Naveedin tietotekniikan väitöskirjan "Transformative Direction of Innovation and Measurement of Uncaptured GDP in the Digital Economy" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä FT Leena Ilmola-Sheppard (International Institute for Applied Systems Analysis) ja kustoksena professori Pekka Neittaanmäki (Jyväskylän yliopisto).

Digitalisoituneessa maailmassa teknologiasta on tullut elintärkeä osa sosiaalista, institutionaalista ja yritysten kulttuuria. Teknologialla on roolinsa myös valtioiden välisessä kilpailussa. Edistyneet ICT-yritykset ja -maat kärsivät kuitenkin ICT-investointien heikosta marginaalisesta tuotosta. Internet ja laaja digitalisaatio ovat lisänneet ilmaisten ja ei-rahallisten hyödykkeiden vaihtoa, mikä ei kuitenkaan näy helposti bruttokansantuotteessa.

Teknologian käytössä maakohtaisia eroja

Naveedin tutkimus on käsitteellistänyt termin ”mittaamatta jäävä BKT” ja kehittänyt uuden menetelmän sen mittaamiseksi. Maiden vertailu paljastaa niiden erilaiset ICT-johtoiset kehitysstrategiat.

- Eri maat ja alat käyttävät teknologiaa eri tavoin synnyttääkseen ainutlaatuista kilpailuetua ja saavuttaakseen optimaalisen tasapainon talouden kehityksen ja sosiaalisen hyvinvoinnin välillä, Naveed kertoo.

Uudet digitaaliset teknologiat muuttavat teollisuusaloja, yritysstrategioita, organisaatiorakenteita sekä työnkuvia. Hallitukset joutuvat kasvokkain ”päätöksentekijän pulman” kanssa kehittäessään ICT-strategioita ja talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa. Tästä johtuen tietoon perustuvat alakohtaiset ja kansalliset innovaatiostrategiat ovat tärkeitä.

Naveed analysoi tapaustutkimusten avulla mittaamatta jäävän BKT:n merkitystä alakohtaisella ja kansallisella tasolla.

- Musiikki- ja taksialan digitalisaatio ilmentää digitaalisten innovaatioiden vaikutusta perinteisiin aloihin ja mittaamatta jäävään BKT:een. Kansallisen tason analyyseissa puolestaan tarkastellaan hyödyllisiä näkemyksiä ICT-johtoisen kilpailuedun saavuttamiseen digitaalisessa taloudessa korkeakouluopetuksen ja sukupuolten välisen tasa-arvon avulla, Naveed esittelee.

Digitalisaation ymmärtäminen edistää innovatiivisuutta

Tulokset osoittavat, kuinka eri alat ja maat hyödyntävät käyttämättömiä ja ei-taloudellisia resursseja. Näillä niin kutsutuilla pehmeiden arvojen innovaatioilla luodaan  ainutlaatuista kilpailuetua ja vastataan digitalouden haasteisiin, kuten teknologioiden pienentyviin tuottomarginaaleihin, mittamaatta jäävän BKT:n kasvavaan rooliin sekä intensiiviseen kilpailuun.

Haasteista huolimatta teknologinen kehitys on tärkeä talouskasvun ja sosiaalisen kehityksen ajaja.

- Ymmärtämällä paremmin digitalisaatiota, mittaamalla sen vaikutuksia, ymmärtämällä organisaatiorakenteiden muutoksia ja kehittämällä responsiivisia ICT-strategioita voimme kriisiytymisen sijaan edistää innovointia ja tulevaisuuden toimintamahdollisuuksia, Naveed tiivistää.

Lisätietoja:

Kashif Naveed, +358 46 9327016, kashif.k.naveed@jyu.fi

Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, puh. +358 40 8054403, viestinta@jyu.fi  

Väitöskirja on julkaistu Jyväskylä Studies in Computing -sarjassa numerolla 274, 102 s. (+ artikkelit), Jyväskylä 2017, ISSN 1456-5390, ISBN 978-951-39-7295-0 (nid.), 978-951-39-7296-7 (PDF). Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7296-7.

Kashif Naveed suoritti kandidaatintutkinnon tietojenkäsittelytieteessä Hamdard University -yliopistossa Karachissa, Pakistanissa vuonna 2002. Vuodesta 2003 asti hän on työskennellyt Pakistanissa useilla aloilla esimerkiksi ohjelmistoinsinöörinä, systeeminsuunnittelijana ja IT-johtajana. Vuonna 2013 Naveed suoritti maisterintutkinnon Economics and Business Administration -oppiaineessa Jyväskylän yliopistossa, ja aloitti samana vuonna myös tohtorinopinnot. Tästä asti hän on ollut tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopistossa. Naveedin tutkimus on osa ”Platform Value Now: Value capturing in the fast emerging platform ecosystems” -projektia, jota rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Abstract

The Internet has dramatically changed business dynamics and our daily lives by providing extraordinary services and welfare never anticipated before. However, productivity in industrialized countries has confronted an apparent decline. The ICT advanced firms and countries are suffering with low marginal productivity of their ICT investments. This reveals the two-faced nature of ICT and productivity paradox in the digital economy. With the progression of technology and transition from commodity-oriented to information society, the consumers’ preferences are believed to be shifted beyond economic value. The digitization has promoted the free and non-monetary consumption of digital goods and services that provides utility and happiness to consumers, but it cannot necessarily be captured through GDP (gross domestic product) statistics. This research conceptualizes it as “uncaptured GDP” and develops a new method for its measurement. The comparison of two ICT advanced countries reveals their contrary ICT-driven development trajectories, “happiness-oriented” in Finland versus “growth-oriented” in Singapore. It signifies how nations and industries use technology differently to create their unique competitiveness and try to achieve optimal balance between economic development and social wellbeing.

Indeed, new digital technologies are reshaping industries, business models, organizational structures and nature of jobs. Due to the complexity of the situation, governments are facing “decision maker’s dilemma” in terms of devising ICT strategies, economic and social policies. So well-informed innovation strategies at industrial and national level are indispensable.

The digitization of taxi and music industries is studied to analyze the impact of ICT-driven disruptive innovations on traditional industries and their consolidation challenges with institutions. The national level analyses explore useful insights for developing ICT-driven competitiveness through higher education (20 countries) and gender equality (44 countries) in the digital economy. These results reveals, how industries and countries are harnessing the potential of untapped and non-economic resources so-called “soft value innovation” to create unique competitiveness in the digital economy. With the analyses of transformative direction of innovation (by 500 ICT firms), it is anticipated that the role of soft value innovation will further increase in addressing the challenges of digital economy such as declining marginal productivity of technology, increasing role of uncaptured GDP and intense competition.

Lisätietoja

Kashif Naveed
kashif.k.naveed@student.jyu.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: