Ajankohtaista

Tietojärjestelmätieteessä ennätysmäärä kandeja

Joulun alla valmistui Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmätieteen oppiaineessa Suomi100-juhlavuoden 100. kauppatieteiden kandidaatin tutkinto. Tämä on jo nyt paras tulos tiedekunnan historiassa, vaikka lopullinen tutkintomäärä vuodelle 2017 selviää vasta vuoden loppuun mennessä.

Vuoden sadas kauppatieteiden kandidaatin tutkinto myönnettiin neljännen vuoden tietojärjestelmätieteen opiskelija Sonja Huotarille. Sonja on ehtinyt hyödyntää monipuolisesti erilaisia yliopiston tarjoamia mahdollisuuksia. Keväällä 2016 Sonja oli opiskelijavaihdossa Granadan yliopistossa Espanjassa, jossa hän opiskeli paikkatieto- ja kaukokartoitusmenetelmien perusteita. Tämä auttoi saamaan Suomeen palattua työharjoittelupaikan Keski-Suomen liitosta. Syksyllä 2017 Sonja on toiminut opintojen ohessa tuntiopettajana Tietojärjestelmien kehittäminen -kurssilla. Ensi keväänä edessä ovat globaalin kestävyyden sivuaineopinnot Helsingin yliopistossa joustavan opinto-oikeuden myötä.

IT-tiedekunnan vahvuuksiksi Sonja nostaa myönteisen asenteen ja tuen erilaisia opintopolkuja kohtaan. Tiedekunta on panostanut yhteisölliseen ilmapiiriin mm. järjestämällä erilaisia tapahtumia, joiden kautta henkilökuntaa on helppo lähestyä ja opiskelijat pääsevät osaksi yliopistoyhteisöä.

”Olen ehtinyt kokeilla paljon uudenlaisia asioita ja välillä niiden sovittamisessa tutkintoaikatauluun on ollut haasteitakin. Tässä on auttanut olennaisesti loistava opinto-ohjaus. Teija paneutuu yksilöllisesti opiskelijan niin sen hetkisiin kuin tulevaisuuteenkin liittyviin kysymyksiin. Tutkinnon suunnittelu on helpompaa, kun saa vinkkejä uusista mielenkiintoisista kursseista, joita ei itse olisi tullut ajatelleeksi. Lisäksi Teijan kanssa voi puhua muistakin asioista kuin pelkästään opinnoista. Opintoneuvonnasta lähtee aina kevyemmin mielin,” Sonja kertoo.

Yliopistonopettaja Teija Palosen mukaan hyvä tutkintotulos on monen asian summa: ”Opintoneuvojat, kurssien opettajat ja opinnäytetöiden ohjaajat ovat tehneet suuren työn. Suurin kiitos hyvästä tuloksesta kuuluu kuitenkin opiskelijoille päämäärätietoisesta työskentelystä tutkinnon eteen. Myös opiskelijoiden ainejärjestö Dumpilla on tärkeä rooli opiskelijoiden arjessa. Kun ympärillä olevat kaverit opiskelevat, kannustaa se muitakin ahkeruuteen.”

Oma osuutensa on myös rajatulla opintoajalla ja kaksiportaisella opintotuella. Opinnot tulee suunnitella alusta lähtien silmällä pitäen sitä, että kandidaatin tutkinto valmistuu aikarajojen puitteissa. Lisäksi IT-alalla on hyvä työllisyystilanne, ja opiskelijat tietävät työllistyvänsä, jos he suorittavat opintonsa hyvin.

”Työ opiskelijoiden kanssa on palkitsevaa. Saan seurata opiskelijoiden opintopolkua jännittävistä fuksiviikoista aina valmistumiseen ja työelämään siirtymiseen asti. Opintoneuvojana, opettajana ja hyviksenä kohtaan opiskelijoita useassa eri vaiheessa opintoja, ja on hienoa, että tiedekunta tukee tätä ohjaustyötä”, toteaa Teija Palonen.

”Opiskelijapalautteiden mukaan opiskelijoille on tärkeää, että opintoneuvoja on tuttu luottohenkilö, johon hän voi olla yhteydessä aina tarvittaessa. Teija Palosen pitkäjänteisellä ja systemaattisella työllä on ollut suuri merkitys opiskelijoiden opintojen etenemiseen ja hyvinvointiin”, iloitsee dekaani Pekka Neittaanmäki.

Lisätietoja:

Dekaani Pekka Neittaanmäki, pekka.neittaanmaki@jyu.fi, 040 550 7005
Yliopistonopettaja Teija Palonen, teija.palonen@jyu.fi,  040 749 6939

TeijaPalonenjaSonjaHuotari_kuvaajaJasminSuikki.jpg
Opintoneuvoja Teija Palonen (vas.) ja opiskelija Sonja Huotari<br /> (Kuva: Jasmin Suikki)
kuuluu seuraaviin kategorioihin: