Ajankohtaista

Väitös: 18.12.2017 Kuormituksen vähentäminen parantaa tietotekniikan täydennyskoulutusta (Wilen)

Alkamisaika: maanantai 18. joulukuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: maanantai 18. joulukuuta 2017, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora auditorio 2

FL Lauri Wilenin tietotekniikan väitöskirjan "Tieto- ja viestintätekniikan merkitys aineenopettajien täydennyskoulutuksessa. Tutkimus peruskoulun ja lukion opettajista Keski-Suomen alueella" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä emeritusprofessori Pertti Järvinen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Pekka Neittaanmäki (Jyväskylän yliopisto).

Wilen tutki opetushenkilöstön täydennyskoulutusta ja tietotekniikan käyttöä sen yhteydessä.

- Tutkimus on ollut tieteellistä teorian kehittämistyötä. Keskeistä on ollut kognitiivisen kuormitusteorian edelleen kehittäminen ja tietotekniikan liittyminen opetettavaan oppiainekseen, Wilen kertoo.

Wilen tarkasteli, millä tavoin sähköiset representaatiot kuormittavat osallistujaa ja liittyykö sähköisessä muodossa oleva materiaali opittavaan ainekseen toivotulla tavalla. Tuloksista on hyötyä kehitettäessä opettajien täydennyskoulutusta tietotekniikan osalta. Tätä kautta tuloksista on hyötyä myös oppilaille. 

- Tulokset tuottavat uutta tietämystä siitä, mitkä ovat niitä kuormitustekijöitä, joiden johdosta koulutuksessa opittu ei siirry käytäntöön, Wilen avaa.

Tulokset tukevat aiempaa tutkimusta siltä osin, että opettajien täydennyskoulutuksessa tietotekniikan liittäminen oppiainekseen toteutuu puutteellisesti. Myös tutkimuksen taustalla olevan teoreettisen mallin Cognitive load theoryn osatekijän Germane Loadin eli olennaisen kuormituksen keskeisyys yhdistettäessä tietotekniikkaa oppiainekseen puoltaa aiempia käsityksiä.

Lisätietoja:

Lauri Wilen, lauri.wilen@jyu.fi

Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, 040 8054403, viestinta@jyu.fi

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Computing, 276. Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7303-2.

Abstract

This study examined Information and Communications Technology (ICT) know-how and needs and challenges of teachers in-service training in the region of Middle–Finland. In this context impressiveness is seen as the congruence between the set aims and gathered results. The study approaches the subject matter through the opinions of teaching personnel. The study data was gathered from the focused interview questionnaires in many supplementary educational occasions of randomly picked teaching personnel in 2013, 2014, 2017 and also from personnel interwiew’s in 2013-2016. The study is aimed at the teaching personnel of Comprehensive Schools and Upper-Secondary Schools to investigate their ICT know-how in subject teaching and essential needs of in-service training. The aim of this study is to pursue to find

information about what are the impacts of in-service teacher training focused to Information and Communications Technology and how should it be developed so that its accessibility and impressiveness would be efficient.

Lisätietoja

Lauri Wilen
lauri.wilen@jyu.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: