Ajankohtaista

Tekoälyllä kohti nanomateriaalien tutkimusta

Suomen Akatemia on myöntänyt Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeelle merkittävän, noin 840 000 euron rahoituksen, jossa tutkitaan nanopartikkelien rakenteiden ennustamista tekoälyä hyväksi käyttäen. Tutkimus toteutetaan Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksen akatemiaprofessori Hannu Häkkisen ja Informaatioteknologian tiedekunnan professori Tommi Kärkkäisen tutkimusryhmien yhteistyönä.

Rahoitus myönnettiin Suomen Akatemian Tekoälyn uudet sovellukset fysikaalisten tieteiden ja tekniikan tutkimuksessa (AIPSE) –ohjelmasta. Projektin tavoitteena on saavuttaa läpimurto nanomateriaalien laskennallisessa tutkimuksessa kehittämällä uusia, tekoälyyn perustuvia algoritmeja ja ohjelmistoja nanomateriaalien rakenteiden luotettavaan laskennalliseen ennustamiseen.

Tutkimuksen tulokset auttavat kehittämään uudenlaisia nanopartikkeleja, joita voidaan käyttää esimerkiksi biologisessa kuvantamisessa, katalyysireaktioissa ja biologisina ilmaisimina. Tuloksena saatavat uudet algoritmit ja ohjelmistot tulevat hyödyttämään nanomateriaalien rakennetutkimusta myös laajemmin.” kertoo akatemiaprofessori Hannu Häkkinen Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskuksesta.

Akatemiaohjelman tekoälyn uudet sovellukset fysikaalisten tieteiden ja tekniikan tutkimuksessa (AIPSE) tavoite on synnyttää tieteellisiä läpimurtoja hankkeissa, joissa korkeatasoinen tekoälytutkimus yhdistyy korkeatasoiseen fysikaalisen tieteen tai tekniikan tutkimukseen ja joissa tekoälyn rooli tutkimuksellisen läpimurron mahdollistajana on keskeinen.

Lisätietoa:

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,