Ajankohtaista

Ikään liittyy monia myyttejä työpaikoilla

Toisen maailmansodan jälkeinen ikäluokka on eläköitymässä. Varsinkin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa työskentelee yhä enemmän yli 60-vuotiaita, sillä eläköitymisikä on noussut sekä vanhenevien ikäluokkien terveydentila parantunut. Vaikka monet vanhenevan työvoiman kyky- ja osaamiserot verrattuna nuoriin on todettu pieniksi, edelleen ikääntymiseen suhtaudutaan kielteisesti ja siihen liitetään käsityksiä kustannusvaikutuksista, hitaudesta, muutosvastaisuudesta ja luovuuden puutteesta. 

-          Esimerkiksi senioriyrittäjyys osoittaa kuitenkin eläköityvän työvoiman uudistus- ja muutoskyvykkyyttä, professori Iiris Aaltio Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta kertoo tuoreessa kansainvälisessä kirjassa.

Yhteiskunnan etuna on eläkeiän nousu. Yritykset sen sijaan kohdistavat edelleen vanhenevaan työvoimaan kielteisiä merkityksiä. 

-          Sosiaalisen vastuun näkökulmasta ikä ja ikääntyminen ovat vain luonnollinen osa ihmisen työuraa, koska ikääntymisen ilmiö koskee jokaista, myös nuorta työvoimaa. Henkilöstöpolitiikka, joka varautuu ja suhtautuu positiivisesti ihmisen ikääntymiseen työssä, voi luoda turvallisuutta ja myönteisiä näkymiä myös työuran aiemmissa vaiheissa eläville, Aaltio muistuttaa.

Kirjassa tuodaan yhteen viime aikoina valmistunutta ikäjohtamisen tutkimusta kriittisesti ja rakentaen uusia tapoja tutkia ja ymmärtää iän merkitystä yrityksen ja johtamisen kontekstissa kaikkiaan 15 artikkelin ja 31 kirjoittajan voimin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.  Kirjassa avataan näkymiä siihen, millaisia viimeaikaisia yhteiskunnallisia, organisatorisia ja yksilötason haasteita liittyy ilmiöön ikäjohtaminen, varsinkin henkilöstöjohtamisen ja organisaation kehittämisen näkökulmasta.

Ikäjohtamisen tutkimus on yksi Jyväskylän yliopiston monitieteinen tutkimusalue. Kirja pyrkii antamaan aineksia ikäjohtamisen käytäntöjen kehittämiseen yrityksissä ja muissa organisaatioissa.

-          Ikä ja ikääntyminen ovat paitsi kronologinen, numeropohjainen asiantila, myös diskursiivinen, kulttuurinen ja myyttinen kokonaisuus. Ikä muodostuu paitsi ikävuosista, myös niistä kulttuurisista merkityksistä, joita sille annetaan organisaatioissa ja joita henkilö itse sille antaa, Aaltio määrittelee. Hän käsittelee teemaa kirjassa mm. pohtimalla ikääntyvien naisten puuttumista Tolkienin Taru sormusten herrasta –kertomuksessa.

Kirjassa pohditaan ikää kulttuuritutkimuksen näkökulmasta diskurssina ja myyttinä. Siinä käsitellään myös ikään ja uraan liittyviä näkökulmia, kuten kykyjohtamista ja työmotivaatiota myöhemmällä iällä. Omat lukunsa saavat myös ikä ja sukupuoli organisoinnin ja johtamisen risteyskohdassa, ikä eläköitymisen kynnyksellä – senioriyrittäjyys sekä ikä muuttuvana ilmiönä – sukupolvien välinen vuorovaikutus ja työn ja eläköitymisen risteyskohdat.

Lisätietoja:

Professori Iiris Aaltio, puh. 040 5767795, iiris.aaltio@jyu.fi

Toimitettu kirja “Ageing, Organisation and management: Constructive Discourses and Critical Perspectives”, toimittajina Iiris Aaltio, Jyväskylän yliopisto sekä Albert Mills ja Jean Helms Mills Saint Mary’n yliopisto, Kanada. 2017

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,