Ajankohtaista

Väitös: 10.1.2018 Voimaharjoittelu suojaa kehoa matala-asteiselta tulehdukselta (Ihalainen)

Alkamisaika: keskiviikko 10. tammikuuta 2018, 12.00

Päättymisaika: keskiviikko 10. tammikuuta 2018, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, L304

Johanna IhalainenLitM Johanna Ihalaisen liikuntafysiologian väitöskirjan ”Exercise and inflammation with special reference to resistance training” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Neil Walsh (Bangor University, UK) ja kustoksena professori Antti Mero (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Stressi, univaje, liikunnan puute ja muut haittatekijät voivat aiheuttaa kehoon matala-asteisen tulehdustilan, joka vaurioittaa elimistöä. Se voi altistaa sydän- ja verisuonitaudeille sekä muille sairauksille. Liikunnan on todettu lieventävän tulehdusta useiden tekijöiden kautta.

- Etenkin voimaharjoittelun vaikutukset matala-asteiseen tulehdukseen ja sen merkkiaineisiin tunnetaan heikosti. Siksi tutkin voimaharjoittelun ja yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun vaikutuksia tulehduksen merkkiaineisiin, Ihalainen kuvaa.

Lihassupistusten määrällä on väliä

Tulokset osoittivat, että kova voimaharjoitus saa aikaan välittömän eli akuutin vasteen useissa tulehduksen merkkiaineissa. Yksi voimaharjoitus nostaa aluksi tulehduksen merkkiaineiden määrää, jota seuraa pidempikestoinen merkkiaineiden lasku.

- Vasteen voimakkuuteen vaikuttivat lihassupistusten määrä ja kuormituksen aineenvaihdunnallinen rasitus. Mitä enemmän lihassupistuksia ja kuormitusta oli, sitä suuremmaksi merkkiaineiden määrä kasvoi, Ihalainen kertoo.

Aiemmalla voimaharjoittelutaustalla oli vaikutusta yhden harjoituksen aikaansaamiin akuutteihin vasteisiin. Tutkimuksessa 12 viikon voimaharjoittelu muun muassa vahvisti lihasmassan lisäämiseen tarkoitetun voimaharjoituksen synnyttämää vastetta harjoituksen jälkeisinä päivinä.

- Tämä kuvaa harjoittelun luomaa mukautumista eli adaptaatiota. Tässä tapauksessa adaptaatio tarkoittaa lihaksen kehittynyttä uudistumisprosessia, jonka avulla lihassolut paranevat vaurioista, Ihalainen esittää.

Vatsan alueen rasva vähenee

Vatsan alueelle kertyneen rasvan on osoitettu olevan kaikkein haitallisinta terveyden kannalta.

- Kun voimaharjoittelu aloitettiin ilman harjoittelutaustaa, nähtiin jo neljän viikon harjoittelun jälkeen positiivisia muutoksia vatsan alueen rasvan määrässä, Ihalainen kertoo.

Positiiviset muutokset havaittiin, vaikka tutkittavien paino ei muuttunut. Harjoittelun tuottamat hyödyt ovatkin suurimmillaan harjoittelun alkuvaiheessa. Voimaharjoittelun jatkuessa parhaat vasteet vatsan alueen rasvamassan vähentämiseksi saatiin suuremmilla toistomäärillä ja aineenvaihdunnallisesti kuormittavammalla harjoittelulla.

Vähemmän rasvaa, vähemmän tulehduksen merkkiaineita

Ihalaisen mukaan on huomioitava, että pitkällä aikavälillä voimaharjoittelu ja yhdistetty voima- ja kestävyysharjoittelu saavat aikaan positiivisia vasteita tulehduksen merkkiaineissa.

- Osa muutoksista on yhteydessä muutoksiin rasvakudoksen määrässä, osaa selittävät muut tekijät, kuten harjoituksen aiheuttamien positiivisten vaikutuksien kasaantuminen, Ihalainen kuvailee.

Lisätietoja:

Johanna Ihalainen, johanna.k.ihalainen@jyu.fi, puh. 040 834 7106

Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, 040 8054403, viestinta@jyu.fi

Johanna Ihalainen valmistui ylioppilaaksi Laitilan lukiosta 2006. Sen jälkeen hän on opiskellut sairaanhoitajaksi ja valmistui liikuntatieteiden maisteriksi vuonna 2012 pääaineenaan liikuntafysiologia. Valmistumisen jälkeen Ihalainen on työskennellyt teknisenä avustajana, apurahatutkijana, tohtorikoulutettavana ja yliopisto-opettajana liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Teos on julkaistu sarjassa Studies in Sport, Physical Education and Health ISSN 0356-1070; 262, University of Jyväskylä, 92 p. ISBN 978-951-39-7241-7 (nid.) ISBN 978-951-39-7242-4 (PDF) Pysyvä linkki julkaisuun:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7320-9

Abstract

The aim of the present dissertation was to examine the acute and chronic effects of resistance exercise on inflammation markers in young men. In addition, the effect of combined resistance and endurance training on inflammation was assessed. The present dissertation consisted of four studies. Acute inflammation response was evaluated using cross-sectional design after hypertrophic and maximal (n=12) resistance exercise bouts (I). In addition, acute inflammation was examined before and after resistance training (RT) consisting either hypertrophic or maximal explosive (n=8) resistance exercise bouts (RE) (II). The effect of RT on basal levels of markers of systemic inflammation was evaluated after an initial phase RT after which the participants were randomly assigned to hypertrophy-strength training (n=37) or to hypertrophy-strength-power training (n=31) (III). Additionally, the effect of combined training (resistance and endurance) was evaluated after 24 weeks of training (n=48) (IV). Hypertrophic RE led to greater acute responses in inflammation markers compared to maximal strength RE (I). An enhanced MCP-1 response was observed during the recovery phase after RT in hypertrophic resistance exercise along with acute enhanced IL-1ra and reduced IL-1β response. Thus, high-intensity RT modifies the RE-induced cytokine responses. Both training studies (III, IV) led to significantly improved lean mass and maximal strength as well as reduced abdominal fat mass. In the RT study (III), the initial four week phase of RT lead to increased circulating resistin, MCP-1, and IL-1ra concentrations, and decreased circulating leptin concentration. After the specialized RT periods, hypertrophy-strength RT elicited normalizing effects on inflammation markers, such as circulating resistin and leptin, whereas hypertrophy-strength-power did not have an effect on these markers. Combined training (IV) reduces concentrations of C-reactive protein, leptin, and resistin, and when performed on alternating days elicited the largest reductions in abdominal fat mass as well as circulating levels of TNF-α and MCP-1. The findings of the present dissertation suggest that the beneficial effects of resistance training could be due to the repeated effect of one bout of resistance exercise on inflammation markers as well as the favorable changes in body composition following RT.

Lisätietoja

Johanna Ihalainen
johanna.k.ihalainen@jyu.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: