Ajankohtaista

Väitös: 23.2.2018 Etiopiassa siirrytään luennoinnista oppilaskeskeisiin opetusmenetelmiin (Keski-Mäenpää)

Alkamisaika: perjantai 23. helmikuuta 2018, 12.00

Päättymisaika: perjantai 23. helmikuuta 2018, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, Ruusupuisto, RUU D104 Helena

Kati Keski-Mäenpää, kuvaaja: Valtteri Salo.KM Kati Keski-Mäenpään kasvatustieteen väitöskirjan "Towards Student-Centred Pedagogy: Action Research with Ethiopian Village School Teachers" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Eustella Bhalalusesa (Dar es Salaamin yliopisto) ja kustoksena professori Elina Lehtomäki (Jyväskylän yliopisto).

Kati Keski-Mäenpää kehitti toimintatutkimuksessaan etiopialaisen maaseutukoulun opettajien kanssa uusia, oppilaita aktivoivia opetusmenetelmiä perinteisten luennoinnin ja ulkoa opettelun tilalle.

Neljän vuoden yhteistyön aikana Keski-Mäenpää loi yhteistyössä opettajien kanssa uudenlaisia, paikalliseen kulttuuriin sopivia opetusmenetelmiä. Koulussa ryhdyttiin käyttämään esimerkiksi erilaisia pelejä, draamaa ja ryhmätöitä osana opetusta. Keski-Mäenpää seurasi opettajien ammatillista kehittymistä ja selvitti, miten hyvin oppilaskeskeiset opetusmenetelmät soveltuvat esimerkiksi Etiopian kulttuuriin ja lastenkasvatusmenetelmiin.

- Toimintatutkimuksen teko yhdessä lisäsi huomattavasti kyläkoulun opettajien yhteistyötä ja tuki heidän ammatillista kehittymistään. Suurin osa opettajista pystyi lisäämään oppitunteihinsa uusia opetusmenetelmiä, jotka pohjautuvat oppilaskeskeisiin menetelmiin, Keski-Mäenpää huomasi.

Tutkimus osoitti kuitenkin, ettei nykyinen koulujärjestelmä tue oppilaskeskeisten oppimismenetelmien käyttöä. Esimerkiksi valtakunnalliset kokeet ja hyvin tarkka opetussuunnitelma asettavat paineita ajankäytön suhteen oppitunneille, eikä aikaa jää oppilaita aktivoiville opetusmenetelmille, kuten ryhmätöille. Myös suuret luokkakoot vaikeuttavat luennoinnista luopumista.

- Hierarkkinen kulttuuri, jossa opettaja on tiedon lähde ja lapset on kasvatettu tottelemaan ylempää auktoriteettia kyseenalaistamatta hänen sanomisiaan, ei rohkaise oppilaita osallistumaan aktiivisesti keskusteluihin luokassa, Keski-Mäenpää toteaa.

Toimintatutkimuksen avulla voidaan kehittää opetusmenetelmiä, jotka tukevat opettajia osallistumaan aktiivisesti oman työnsä kehittämiseen.

- Uusien opetusmenetelmien tuominen suoraan muista kulttuureista ei ole paras tapa kehittää koulutusta, vaan uudet menetelmät tulee kehittää aidossa kontekstissa paikallisten opettajien kanssa. Tällöin menetelmät sopivat paremmin paikalliseen kulttuuriin, Keski-Mäenpää summaa.

Tutkimukseen osallistuivat kaikki koulun 23 opettajaa. Koulussa on yhteensä 1569 oppilasta luokilla 1-10. Opettajat valitsivat tutkimuksen aiheen toimintatutkimuksen periaatteiden mukaisesti itse keskittyen heille keskeiseen ongelmaan. Koulu teki yhteistyötä myös Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa ottamalla vastaan kahtena vuonna opetusharjoittelijoita yliopistolta.

Aihe on hyvin ajankohtainen, sillä Etiopian opetusministeriö on antanut maan kaikille kouluille määräyksen siirtyä käyttämään oppilaskeskeisiä opetusmenetelmiä, mutta opettajat ovat kokeneet siirtymän vaikeaksi, sillä maassa on pitkät perinteet opettajakeskeisille työskentelytavoille.

Lisätietoja:
Kati Annukka Keski-Mäenpää, katikeski@gmail.com, +358400941085
Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, puh. 040 805 4403, viestinta@jyu.fi

Kati Keski-Mäenpää on käynyt peruskoulunsa Soinissa ja kirjoittanut ylioppilaaksi Alajärven lukiosta vuonna 1994. Hän on valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistossa vuonna 1999. Sen jälkeen väittelijä on työskennellyt luokanopettajana Kempeleessä ja Soinissa sekä tiedottajana ja opettajana Etiopiassa seitsemän vuoden ajan Suomen Lähetysseuran kautta. Hän on myös julkaissut kaksi kirjaa. Tällä hetkellä hän työskentelee luokanopettajana Taimelan koulussa Alajärvellä.

Teos on julkaistu sarjassa JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH numerona 605, 144 s. , Jyväskylä 2018, ISSN 0075-4625, ISBN 978-951-39-7338-4. Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi. Linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7338-4

 

Abstract

This study is an action research that was planned and implemented with 23 Ethiopian Village School teachers. The action of the four year project concentrated on developing new, student-centred teaching methods instead of traditional lecturing and rote learning in one remote school. The overall aim of the study was to follow this process and the teachers’ professional development, and to explore how the practical arrangements, such as material or cultural surroundings, constrain or enable usage of student-centred methods at the school. The theoretical framework of the study consists of theories about professional development, action research, and the theory of practice architectures.

The data have been collected by group discussions, interviews, videotapes and field notes. My diary notes, samples of the Finnish teacher students’ trainee reports and photos are added to give deeper understanding about the context. Data have been analysed thematically and through the theory of practice architectures.

The findings of the study show that participatory action research helped teachers to develop new culturally suitable teaching methods based on student-centred pedagogy. It increased teachers’ collaboration, raised their motivation and supported their professional development. The analysis revealed that existing practical arrangements at the school do not support the use of a student-centred teaching method. For example, a detailed curriculum, annual tests, a high student-teacher ratio and a lack of teaching and learning materials support teacher-led teaching and make it difficult to implement student-centred teaching methods.

If the wish is for student-centred learning methods to be used in every school of Ethiopia, changes in curricula, student-teacher ratios and the examination system are needed. Encouraging and equipping teachers to do their own action research projects at the schools will support their continuous professional development.

Lisätietoja

Kati Keski-Mäenpää
katikeski@gmail.com
kuuluu seuraaviin kategorioihin: