Ajankohtaista

Väitös: 24.2.2018 LL Kari Kähönen (Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, psykologia)

Alkamisaika: lauantai 24. helmikuuta 2018, 12.00

Päättymisaika: lauantai 24. helmikuuta 2018, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, S212

LL Kari Kähösen psykologian väitöskirjan "Uupumisesta hyvinvointiin; työuupuneiden ryhmäpsykoterapeuttinen kuntoutusmalli BALANSSI" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Kirsi Honkalampi (Itä-Suomen yliopisto) ja ja kustoksenaprofessori Katariina Salmela-Aro (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Kari KähönenLL Kari Kähösen psykologian väitöskirjan "Uupumisesta hyvinvointiin; työuupuneiden ryhmäpsykoterapeuttinen kuntoutusmalli BALANSSI" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Kirsi Honkalampi (Itä-Suomen yliopisto) ja ja kustoksena professori Katariina Salmela-Aro (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Työuupumus on vakava haaste niin taloudellisesti kuin inhimillisesti. Työkyvyn huoltamiseksi tarvitaan uusia innovaatioita työterveyshuoltoon perinteisen sairaanhoitokeskeisen toiminnan rinnalle.

Kari Kähönen osoitti tutkimuksessaan ryhmäanalyyttisen ja psykodraamamenetelmän toimivan työuupuneiden ryhmäpsykoterapeuttisessa kuntoutuksessa. Lisäksi hän osoitti ryhmäkoherenssin hyväksi mittariksi kuvaamaan kuntoutusprosessin kehitystä ryhmän aikana.

Kähönen selvitti kuntoutuksen vaikuttavuutta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Mittareina käytettiin koherenssin tunteen ja psykologisen hyvinvoinnin muutosta, jotka kumpikin on osoitettu liittyvän positiivisesti terveyteen, mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Koherenssilla tarkoitetaan tunnetta, että elämä on ymmärrettävää, hallittavaa ja merkityksellistä.

Ryhmäanalyysi on perinteinen ryhmäpsykoterapiamenetelmä, jossa työskentely tapahtuu piirissä keskustellen. Psykodraama on puolestaan toiminnallinen menetelmä, jossa työskennellään kuvia, esineitä, draamaa ja kehollisia harjoituksia käyttäen. Kummassakin menetelmässä oli kaksi ryhmäohjaajaa jokaisessa ryhmässä. Jokaisessa ryhmässä oli seitsemän tai kahdeksan osallistujaa.

Ryhmäprosessia seurattiin ryhmäkoherenssin, eli terapiaryhmä on ymmärrettävä, hallittavissa, tukea antava ja merkityksellinen, muutoksilla. Muutoksia mitattiin ryhmäprosessin aikana ja kuuden kuukauden kuluttua sen päättymisestä. Kuntoutus koostui 16 terapiapäivästä ja seurantapäivästä 6kk kuluttua. Osallistujina oli yhteensä 92 valtionhallinnon uupumusoireista työntekijää, joista 30 oli verrokkeina ja 62 osallistui ryhmäkuntoutukseen. Ryhmäkuntoutus toteutettiin vv. 1999-2001.

Koherenssin tunne vahvistuu

Tulokset osoittivat koherenssintunteen vahvistuvan ryhmäkuntoutuksessa merkittävästi enemmän kuin verrokkiryhmässä. Psykodraamaryhmässä vaikutus tulee nopeammin kuin analyyttisessä ryhmässä, jossa vaikutus tuli esiin vasta puolen vuoden jälkeen. Lopputuloksessa ei ollut eroa menetelmien välillä.

Psykologisen hyvinvoinnin osalta tutkimus ei osoittanut eroa verrokkiryhmän ja kuntoutusryhmien välillä, kaikissa ryhmissä tapahtui positiivista muutosta seurannan aikana. Ryhmäkoherenssin muutokset kuntoutusprosessin aikana olivat positiivisessa yhteydessä yksilölliseen koherenssin tunteeseen.

Balanssin merkitys työterveyshuollolle

Balanssi osoittautui vaikuttavaksi työuupuneiden terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi kuntoutusmalliksi, joka soveltuu käytettäväksi työterveyshuollossa varhaiskuntoutuksessa. Avokuntoutusmenetelmänä se säästää laitoskuntoutusmenoja eikä työhön tule pitkiä poissaoloja. Ryhmämenetelmänä se säästää asiantuntijaresursseja ja mahdollistaa suuremmat osallistujamäärät. Ryhmämenetelmän etuna on myös osallistujien oman vertaiskokemuksen ja -kannustuksen käyttöön saaminen yhteisen tavoitteen hyväksi.

Lisätietoja:

Kari Kähönen, kari.o.kahonen@gmail.com, puh. 040 516 7931
Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, puh. 040 805 4403, viestinta@jyu.fi

Kari Kähönen on lääketieteen lisensiaatti, vaativan erityistason ryhmäpsykoterapeutti ja yksilöpsykoterapeutti. Hän on toiminut työterveyslääkärinä 1983-2001 Valtiokonttorissa ja Medivire Oy:ssä, jossa hän oli vv. 1995-2001 kehittämässä Balanssi-kuntoutusta ja muita erityistason työhyvinvointipalveluja. Hän on toiminut itsenäisenä ammatinharjoittajana Helsingissä 2001 lähtien.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research; 607, 63s., Jyväskylä, 2018. ISSN 0075-4625, ISBN 978-951-39-7345-2 (nid.),ISBN 978-951-39-7346-9 (PDF). Linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7346-9

Abstract

The aim of this thesis was to study the salutogenic effects of BALANSSI, a novel group psychotherapy rehabilitation modality, on employees suffering from severe burnout symptoms. The intervention was implemented on 16 separate days over a nine-month period with one follow-up day six months thereafter. 62 subjects were randomly assigned to eight intervention groups (four analytic and four psychodrama). An additional 32 subjects were selected as controls.

The theoretical foundation was the self-determination theory, which postulates the importance of striking a balance between the three innate psychological needs of autonomy, relatedness and competence. Changes in sense of coherence and psychological wellbeing, as indicators of the effectiveness of the intervention, were measured pre-, mid-, and post- intervention and at 6 months thereafter. Sense of group coherence was used to evaluate the therapeutic process during the intervention and was measured at the end of each therapy day. The results showed a significant improvement in sense of coherence, with total effect sizes for the three study groups as follows: analytic 0.71, psychodrama 0.45 and control 0.09. No significant difference between two therapeutic modalities was observed. Psychological wellbeing improved similarly in all three study groups. Sense of group coherence correlated positively with improvement in the sense of individual coherence, the perceived benefits of being in the group and satisfaction with the therapists, and negatively with dissatisfaction with the therapists. The research demonstrated that a salutogenic group psychotherapeutic intervention of this kind can be a useful tool for improving sense of coherence and psychological well-being in employees suffering from serious burnout symptoms.

Keywords: Group rehabilitation, group psychotherapy, sense of coherence, psychological wellbeing, sense of group coherence

Lisätietoja

Kari Kähönen
kari.o.kahonen@gmail.com
040 516 7931
kuuluu seuraaviin kategorioihin: