Ajankohtaista

Työn ja yksityisen elämän raja vedetään vuorovaikutuksessa

Jonna Leppäkumpu tutki viestintätieteiden pro gradu -työssään asiantuntijaorganisaatiossa työskentelevien käsityksiä ja kokemuksia työn ja yksityisen elämän välisestä rajankäynnistä.

Rajankäynti työn ja yksityisen alueen välillä on vuorovaikutusprosessi, joka muodostuu neuvotteluissa työpäivän ajallisesta kestosta sekä etä- ja joustotyökäytänteistä. Viestintäsuhteissa ja neuvotteluissa ovat merkittäviä vuorovaikutuksessa syntyvät kokemukset ja käsitykset, jotka koskevat yksityisen tiedon jakamista.

– Rajankäynti muodostuu työpäivän ajallisesta kestosta sekä etä- ja joustotyötavoista käydyistä neuvotteluista. Yhteiseen työaikarytmiin liitettyinä nämä käytänteet edistävät rajankäyntiä, Leppäkumpu kertoo.

Leppäkummun tutkimus tuottaa ajankohtaista tietoa työn ja yksityisen elämän yhteensovittamisesta ja antaa vastauksia myös työhyvinvoinnin kysymyksiin. Tulokset herättävät keskustelua siitä, millä tavalla organisaatiossa työstä ja yksityisestä elämästä sekä tavoitettavuudesta neuvotellaan ja millainen on käytössä olevan teknologian merkitys. Gradutyön tuloksia voidaan soveltaa erityisesti organisaatioihin sekä työyhteisöihin, joissa viestintäteknologian lisääntyminen muokkaa työnteon tapoja sekä saavutettavuuden käsitettä.

Tulokset selventävät tapaa neuvotella työstä ja yksityisestä elämästä sekä tavoitettavuudesta ja avaavat myös käytössä olevan teknologian merkitystä. Tutkielmaa varten tehtiin viisitoista yksilöhaastattelua kahdessa asiantuntijaorganisaatiossa.

– Tuloksia voidaan soveltaa erityisesti sellaisiin organisaatioihin ja työyhteisöihin, joissa viestintäteknologian lisääntyvä käyttö muokkaa työnteon tapoja, Leppäkumpu luonnehtii.

Jännitteet työn ja yksityisen elämän välillä muodostuvat työyhteisön sisäisissä suhteissa. Jännitteet ilmentävät odotuksia ja vaatimuksia liittyen aikaan ja paikkaan, tiedon jakamiseen sekä saavutettavuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työtehtävien loppuunsaattaminen edellyttää ajallisen rajan joustamista, mutta vaatimukset yksityisen elämän osa-alueelta estävät joustamisen.

Lisätietoja:

Jonna Leppäkumpu, jonna.t.leppakumpu@student.jyu.fi
Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, 040 8054403, viestinta@jyu.fi

Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201712144684

kuuluu seuraaviin kategorioihin: