Ajankohtaista

Kansalaisten oma aktiivisuus kehitysyhteistyön pohjaksi

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä pyritään usein yhteiskunnalliseen muutokseen tukemalla aktiivisen kansalaisuuden toteutumista. Tuloksena voi kuitenkin olla pettymys. Yhteiskunnallista muutosta voi tapahtua, mutta järjestöjen tavoitteleman ”aktivoimisen” tulokset jäävät usein vaatimattomaksi.

Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke Kansalaiseksi kasvu kansalaisyhteiskunnan kohtaamisissa – Growth into Citizenship in Civil Society Encounters (GROW) haastaa usein ilmaistut näkemykset kansalaisten passiivisuudesta kehitysyhteistyöstä puhuttaessa.

Grow-ryhmän tutkimukset sijoittuvat Tansaniaan ja Ugandaan. Niistä saatujen alustavien tulosten mukaan kansalaiset osallistuvat erittäin aktiivisesti erilaisiin oma-apuryhmiin, uskonnollisiin yhteisöihin, tuottajaryhmiin sekä kylätason politiikkaan.

Järjestöjen kannattaisikin tutkijoiden mukaan ottaa jo oleva aktiivisuus kehitysyhteistyön lähtökohdaksi. Ulkoapäin ”tuodut” aktivointihankkeet saattavat jäädä marginaalisiksi.

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kehitystutkimuksen symposiumissa tiistaina 9.1.2018 esitellään GROW-hankkeen tuloksia sekä muuta laitoksella käynnissä olevaa kehitysyhteistyöhön liittyvää tutkimusta. Aiheina ovat GROW-hankkeen teemojen lisäksi muun muassa yksityisen sektorin kehitysyhteistyö ja perustulo kehitysyhteistyön välineenä. Lisäksi symposium tarjoaa kehitysyhteistyöaiheisia väitöskirjoja aloitteleville laitoksen jatko-opiskelijoille mahdollisuuden esitellä tutkimussuunnitelmiaan.

Laitoksen oman tutkimuksen lisäksi seminaarin kutsuluennon pitää GROW-hankkeen vieraaksi tilaisuuteen saapuva sosiaaliantropologian professori Maia Green Manchesterin yliopistosta. Green on tutkinut pitkään ruohonjuuritason sosiaalista organisoitumista Tansaniassa.

Symposium järjestetään Seminaarinmäen Lyhdyssä 9.1. klo 9.30–16.30. Tilaisuus on avoin kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Lisätietoja:  

Symposiumista: yliopistonlehtori Teppo Eskelinen, puh. +3585057 65 87, teppo.h.i.eskelinen@jyu.fi

Grow-hankkeesta: akatemiatutkija Tiina Kontinen, puh. +358404856718, tiina.t.kontinen@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: