Ajankohtaista

Maanpuolustustahdon tutkimus käyntiin Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella käynnistyi vuoden vaihteessa maanpuolustustahdon historiaa ja poliittisuutta käsittelevä tutkimushanke. Se avaa uusia uria aihepiirin tutkimukseen, sillä maanpuolustustahdon kohdalla ei yleensä puhuta käsitteeseen liittyvästä politiikasta.

Tutkimushankkeen ideana on problematisoida maanpuolustustahdon merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja avata käsitteen takana piilevää politiikkaa pitkällä aikavälillä. Hankkeessa huomio keskitetään Suomen poliittiseen historiaan toisesta maailmansodasta alkaen ja pohditaan sitä, miten maanpuolustustahto on päätynyt nykyiseen keskeiseen rooliinsa osana Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittista keskustelua.

Tutkimuksen lähteiden keskiössä ovat erilaiset keskeiset poliittisen keskustelun foorumit kuten eduskunta ja media, ja hankkeessa ollaan kiinnostuneita muun muassa siitä, miten maanpuolustustahtoon vetoamalla on saatettu oikeuttaa esimerkiksi puolustuspoliittisia valintoja tai resurssien jakoa.

Tutkimuksessa hyödynnetään myös Ruotsin ja Itävallan poliittisia keskusteluja samasta teemasta ja pyritään siten etsimään yhtymäkohtia ja eroavaisuuksia Suomen ja kahden muun sotilaallisesti liittoutumattoman valtion välillä.

Hanketta Maanpuolustustahto politiikan välineenä Suomessa, Ruotsissa ja Itävallassa. Vertaileva tarkastelu, 1939–2017 johtaa FT Teemu Häkkinen. Koneen Säätiö on myöntänyt hankkeelle kaksivuotisen rahoituksen ja tutkimus liittyy Jyväskylän yliopiston tutkimuspainopisteisiin, missä Kriisit uudelleenmääriteltyinä: historiallinen jatkuvuus ja yhteiskunnallinen muutos on yksi yliopiston profiloitumisalueista.

Lisätietoja:

Teemu Häkkinen, teemu.hakkinen@jyu.fi, puh. +358408053987.

Lyhytosoite hankkeen www-sivuille: https://www.jyu.fi/hytk/maanpuolustustahto

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,