Ajankohtaista

Professori Jan Lundell LUMA-johtokunnan puheenjohtajaksi

Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen professori Jan Lundell on valittu kansallisen LUMA-verkoston johtokunnan puheenjohtajaksi. LUMA-johtokunnassa on edustus kaikista Suomen 13. LUMA-keskuksesta, joiden yhteistyöllä edesautetaan luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian osaamista, kiinnostusta ja tunnettavuutta Suomessa.

LUMA-johtokunta ohjaa strategisesti valtakunnallista yhteistyötä LUMA-aineissa, sekä erityisesti ohjaa Opetus- ja Kulttuuriministeriön myöntämän LUMA-aineiden oppimiseen ja opettamiseen suunnatun valtakunnallisen tehtävän toteuttamista ja tuloksellisuuden arviointia vuosina 2017-2020.

LUMA-keskukset muodostavat yhteistyöverkoston, LUMA-keskus Suomen, jonka mottona on ”yhdessä olemme enemmän”. ”Yhteistyö onkin LUMA-verkoston kantava voima, sillä näin saamme kaiken alan suomalaisen osaamisen puhaltamaan yhteiseen hiileen yhteisen hyvän eduksi” sanoo professori Jan Lundell. 

LUMA-keskus Suomen tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

”LUMA-aineiden osaajia tarvitaan, sillä ihmiskunnan ja ympäristön tulevaisuuden haasteet sekä tarpeet ovat hallittavissa vain luonnontieteiden ja matematiikan osaamisen avulla. LUMA-osaajat pelastavat maailman ja tekevät tulevaisuutemme” sanoo professori Jan Lundell.  

Lisätietoja:

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,