Ajankohtaista

Antti Valmari tietojenkäsittelytieteen professoriksi

Antti ValmariJyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on kutsunut tietojenkäsittelytieteen professorin tehtävään TkT, professori Antti Valmarin 1.1.2018 alkaen. Professuuri on sijoitettu Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekuntaan ja se vahvistaa vaativaa ohjelmistokehitystä tukevan teoreettisen tietojenkäsittelytieteen osaamista tiedekunnassa.

Antti Valmari (s. 1961 Vaala) on opiskellut diplomi-insinööriksi Teknillisessä korkeakoulussa. Tekniikan tohtoriksi hän väitteli Tampereen teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1988. Hän on toiminut tietotekniikan professorina Tampereen teknillisessä yliopistossa vuodesta 1999. Tätä ennen Valmari on työskennellyt mm. apulaisprofessorina sekä tutkijana Teknologian tutkimuskeskus VTT:ssä. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen dosentiksi hänet nimitettiin vuonna 1991.

Valmarin pitkäaikainen tutkimusteema on reaktiivisten ohjelmien automatisoitu virheiden etsiminen tai virheettömyyden osoittaminen. Reaktiivisia ohjelmia ovat esimerkiksi pankkiautomaatin ja pankin välinen tietoliikenne sekä hissin ohjausohjelmisto. Valmari on tutkinut myös tähän liittyviä aiheita, kuten reaktiivisuuden teoriaa sekä tehokkaita tietorakenteita ja algoritmeja. Viime aikoina hän on rakentanut ohjelmaa, joka soveltaa teoreettista tietojenkäsittelytiedettä ja edistyneitä algoritmeja antaakseen opiskelijoille palautetta heidän vastauksistaan matematiikan tai tietojenkäsittelytieteen kotitehtäviin.

-          Sovellan teoreettista tietojenkäsittelytiedettä ja logiikkaa luotettavien ja tehokkaiden tietokoneohjelmien laatimiseksi, Valmari tiivistää tutkimuksensa.

Valmarin laaja tieteellinen julkaisutuotanto käsittää 122 kansainvälistä artikkelia, joista 89 vertaisarviointia noudattavissa julkaisusarjoissa. Valmari on Suomalaisen tiedeakatemian jäsen vuodesta 2008. Hänet on palkittu alansa merkittävällä kansainvälisellä tiedepalkinnolla (CAV Award) vuonna 2014.

Lisätietoja:

Professori Antti Valmari, puh. 040 805 3362, antti.valmari@jyu.fi

http://users.jyu.fi/~ava/

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,