Ajankohtaista

Krista Varantola Jyväskylän yliopiston hallituksen puheenjohtajaksi:

 ”Yliopisto ei juoksupoika, vaan tasa-arvoinen ja autonominen osapuoli”

Jyväskylän yliopiston hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 22.1.2018 puheenjohtajakseen emeritaprofessori Krista Varantolan, joka toiminut aiemmin mm. Tampereen yliopiston kanslerina ja rehtorina, rehtorien neuvostojen puheenjohtajana sekä Jyväskylän yliopiston hallituksen jäsenenä elokuusta 2014 alkaen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Kaisa Oksanen, joka työskentelee erityisasiantuntijana valtioneuvoston kansliassa politiikka-analyysiyksikössä

-          Jyväskylän yliopistolla on koulutus- ja tutkimusvastuu edustamillaan aloilla sekä tärkeä kolmas tehtävä – yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja osaamisen siirtäminen yhteiskunnan käyttöön. Yliopisto on hyvässä nousukierteessä, ja siitä voimme kiittää koko yhteisöä.   Avoin ja keskusteleva yhteistyö eri toimielimien ja koko yhteisön kanssa on menestyksen avaintekijä. Lisäksi on selvää, että suomalaisten yliopistojen kannattaa tehdä keskenään tavoitteellista yhteistyötä vahvistaakseen asemiaan kansainvälisessä yliopistokentässä, Varantola tähdentää.

Varantolan mukaan yliopiston tulee olla tasa-arvoinen ja autonominen osapuoli niin yhteiskuntaa, elinkeinoelämää kuin tiedepolitiikkaakin kehitettäessä. Se ei ole kenenkään juoksupoika, vaan toimii omista lähtökohdistaan korkeimman opetuksen ja tieteen ja tutkimuksen parhaaksi. Jyväskylän yliopiston hallituksen keskeiseksi tulevaksi tehtäväksi hän näkee seuraavan strategian valmistelun ja sen konkretisoimisen.

Jyväskylän yliopiston hallituksessa on seitsemän jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten joukosta. Hallituksen tehtäviä ovat muun muassa rehtorin valinta sekä yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteista, strategiasta, ohjauksen periaatteista ja toimintasäännöksistä päättäminen. Hallituksen esittelijänä toimii rehtori ja sihteerinä johtava lakimies.

Hallituksen jäsenet toimikaudella 1.1.2018-31.12.2019 (kolme lihavoitua yliopistoyhteisön ulkopuolisia jäseniä):

Yliopiston hallitusYliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio (kuvassa vasemmalla)

Professori Pekka Koskela

Pääekonomisti Aki Kangasharju

Emeritaprofessori Krista Varantola

Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen

Professori Terhi-Anna Wilska

Opiskelija Arttu Karila

 

Lisätietoja:

www.jyu.fi/hallinto/hallitus

hallituksen puheenjohtaja Krista Varantola, puh. 040 581 2970, krista.varantola@jyu.fi

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: