Ajankohtaista

Väitös: 2.2.2018: Viestintäammattilaiset tuntevat huonosti päätöksenteon poliittiset ja valtaan liittyvät näkökulmat (Mykkänen)

Alkamisaika: perjantai 02. helmikuuta 2018, 12.00

Päättymisaika: perjantai 02. helmikuuta 2018, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, S212

Markus MykkänenFM Markus Mykkäsen yhteisöviestinnän väitöskirjan "Autopoiesis of Organisations - The Perspective of the Luhmannian Social System Paradigm" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti Elisa Juholin (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Vilma Luoma-aho (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Suomalaisilla tiedottajilla ja viestintäpäälliköillä on vaikeuksia tunnistaa oman työnsä merkitys organisaatioiden päätöksenteon poliittisille ja vallankäytön ulottuvuuksille, selviää Mykkäsen väitöstutkimuksessa.

Mykkänen tutki tiedottajien ja viestintäpäälliköiden työtä ja sen merkitystä organisaation päätöksenteolle. Tutkimuksessa havaittiin, että viestintäammattilaisten tuki päätöksenteolle on merkittävää päätösprosessin kaikissa vaiheissa. Tuen laatu on aina päätöskohtainen. 

- Päätöksenteon tuki pitää sisällään lukuisia eri rooleja ja tehtäviä yhtä aikaa. Viestinnän ammattilaiset joutuvat hyvin nopealla tahdilla muuttamaan ja sopeuttamaan sekä rooliaan että työskentelyään organisaation ja sidosryhmien vaatimuksien mukaan, Mykkänen kertoo.

Viestintäammattilaiset osallistuvat useisiin eri vaiheissa oleviin päätöksentekoprosesseihin yhtä aikaa ja tukevat päätöksentekoa koko organisaation tasolla. Parempi omien roolien ja tehtävien ymmärtäminen antaisi ammattilaisille enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon niin ylimmän tason johtoryhmissä kuin operatiivisella tasolla.

Ammattilaiset keskittyvät liikaa prosessiin

Mykkäsen mukaan viestintäammattilaisten tuessa päätöksenteolle näkyy vahva prosessisuuntautuminen. Tiedottajat ja viestintäpäälliköt keskittyvät usein huolehtimaan päätöksiin liittyvistä viestinnän prosesseista ja materiaaleista, eivätkä koe aina olevansa osa suurempaa vallankäytön koneistoa organisaatiossa. Pahimmassa tapauksessa omaa työtä ei välttämättä edes mielletä päätöksenteolle merkitykselliseksi.

- Päätöksenteolla on lukuisia ulospäin näkymättömiä tekijöitä, joihin viestintäammattilaisten tulisi kiinnittää huomionsa sekä tarvittaessa puuttua taatakseen eettisen ja läpinäkyvän päätöksenteon. Pelkkä tiedon kerääminen ja tiedottaminen päätöksien lopputuloksista ei enää riitä, Mykkänen sanoo.

Sisäisen uudistumisen tuki

Mykkänen tutki väitöskirjassaan myös viestintäammattilaisten merkitystä organisaatioiden sisäiselle uudistumiselle. Ammattilaisten parempi mukaan ottaminen päätöksentekoon edesauttaisi organisaatioita uudistumaan enemmän toimintaympäristönsä mukaan ja mahdollistaisi viestinnän sisällyttämisen strategiseen liiketoiminnan suunnitteluun jo alusta alkaen. Näin organisaatiot voisivat oppia enemmän ympäristöstään ja sopeuttaa toimintaansa ennalta.

Lisätietoja:

Markus Mykkänen, puh. 050 353 6669, markus.mykkanen@jyu.fi
Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, puh. 040 805 4403, viestinta@jyu.fi

Markus Mykkänen (synt. 1978) kirjoitti ylioppilaaksi Pielaveden lukiosta vuonna 1997. Mykkänen valmistui tietohallinnon ja viestinnän tradenomiksi Savonia ammattikorkeakoulusta vuonna 2002. Filosofian maisterin tutkinnon Mykkänen suoritti vuonna 2010. Hänen pro gradu -työnsä, joka käsitteli insinööripohjaisen organisaation päätöksenteon viestintää, valittiin Euroopan parhaaksi yhteisöviestinnän graduksi vuonna 2010. Väitöskirjan aineisto koostui suomalaisten viestintäammattilaisten henkilökohtaisten haastattelujen lisäksi laajasta kirjallisuustutkimuksesta sekä viestinnän alan vuosittaisten eurooppalaisten tutkimusraporttien analyyseista.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Humanities numerona 326, 101 s., Jyväskylä 2018. ISSN 1459-4331; 326; ISBN 978-951-39-7180-9. Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 825, myynti@library.jyu.fi. Pysyvä linkki julkaisuun http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7180-9

Linkki väitösvideoon: https://youtu.be/fcNc_90vERk

Abstract

This doctoral dissertation investigates the contribution of public relations professionals to organisational decision-making processes and autopoiesis of organisations. The research approach utilises Niklas Luhmann’s functional method approach, regarded as an observational tool to create a distinction between problems and solutions.

The research progresses through three parts: Part 1, the preliminary empirical work; Part 2, insights gained from academic articles and reports, and Part 3, empirical work on the perceptions of professionals. This qualitative, content-oriented, interpretive research approach concludes that public relations (PR) is a responsive, managing and adapting function in organisational decision making. In addition to responsibilities in gathering, interpreting and distributing of information, PR professionals counsel, manage the process, and implement the outcomes of decision-making processes. Overall, PR contributes to decision making and autopoiesis, the self-production of organisations on three levels: operational, tactical and strategic.

As a central conclusion, this dissertation presents a model to clarify the contribution of PR to organisational decision making. This autopoiesis contribution model emphasises the internal operations of organisations and describes how PR as a reflective function contributes through various decision-making strategies. The results of the studies and the model provide a foundation for a better understanding of PR’s function in organisational decision making and further enable professionals to support organisational autopoiesis.

Lisätietoja

Markus Mykkänen
markus.mykkanen@jyu.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: