Ajankohtaista

Kiihdytinlaboratorio ja Nanotiedekeskus syventävät yhteistyötään

Greenlees ja Heikkilä
Professorit Paul Greenlees ja Tero Heikkilä.
Kahteen Jyväskylän yliopiston näkyvimpiin kuuluvaan tutkimusyksikköön nimettiin uudet johtajat. Professori Paul Greenleesistä tuli Kiihdytinlaboratorion johtaja korvaten toimessa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan uudeksi varadekaaniksi nimetyn professori Ari Jokisen. Nanotiedekeskuksessa edellisen johtajan Akatemiaprofessori Hannu Häkkisen tilalle nimettiin professori Tero Heikkilä.

Suomessa ainutlaatuiset tutkimusyksiköt pyrkivät nyt syventämään yhteistyötään. Yhteisiä tutkimusaloja ovat esimerkiksi erilaisten materiaalien kuvantaminen atomien ytimien tasolta biologisiin molekyyleihin, sekä kylmien atomikaasujen loukuttaminen ja kuvantaminen. Keskusten yhdistetty osaaminen, kansainväliset verkostot ja infrastruktuuri mahdollistavat täysin uudenlaisia tutkimusavauksia niin perus- kuin soveltavassakin tutkimuksessa.

Kiihdytinlaboratorio vahvistaa kansallista näkyvyyttään

Paul Greenlees on toiminut Kiihdytinlaboratoriossa lähes kaksikymmentä vuotta. Hän tuli Jyväskylään tutkijatohtoriksi Prof. Rauno Julinin tutkimusryhmään Liverpoolin yliopistosta vuonna 1998. Hän on työskennellyt alusta alkaen ydinspektroskopian tutkimusryhmässä, ja on johtanut sitä vuodesta 2014 alkaen. Paul on johtanut Euroopan tutkimusneuvoston ERC:n tutkimusprojektia, ja oli yksi ryhmänjohtajista kahdessa Kiihdytinlaboratorion huippuyksikössä vuosina 2006–2011 ja 2012–2017.

On kunnia ja merkittävä haaste astua edellisten johtajien kuten Matti Leinon, Juha Äystön, Rauno Julinin ja Ari Jokisen suuriin saappaisiin Kiihdytinlaboratorion johdossa. Heidän aikanaan Kiihdytinlaboratoriosta on tullut kansainvälisesti merkittävä tutkimusyksikkö, jolla on Suomessa täysin ainutlaatuinen profiili”, Paul kertoo.

”Pyrimme säilyttämään ja kasvattamaan tutkimuksemme kansainvälistä merkittävyyttä, mutta samaan aikaan haluamme kasvattaa kansallista profiiliamme ja käyttäjäkuntaamme. Yksi askel tähän suuntaan on aiempaa läheisempi yhteistyö Nanotiedekeskuksen ja muiden suomalaisten tutkimusryhmien kanssa.”

Poikkitieteellisessä yhteistyössä on Nanotiedekeskuksen vahvuus

Tero Heikkilä tuli Jyväskylään vuonna 2013 tiiviin aineen fysiikan professoriksi. Sitä ennen hän työskenteli kymmenen vuotta Aalto-yliopiston Kylmälaboratoriossa johtaen siellä teoreettisen fysiikan tutkimusta. Paulin tavoin hän on johtanut ERC:n tutkimusprojektia, ja on toiminut ryhmänjohtajana matalien lämpötilojen fysiikkaan liittyneissä huippuyksiköissä 2006–2011 ja 2012–2017. Nykyisin hän johtaa yhtä vain muutamasta tiiviin aineen fysiikan teoriaryhmistä Suomessa.

Otan innolla ja nöyrästi vastaan haasteen johtaa Nanotiedekeskusta, seuraten tässä toimessa joitain Suomen parhaista tutkijoista, Hannu Häkkistä, Jouko Korppi-Tommolaa, Matti Mannista ja Päivi Törmää”, hän sanoo.

Toivon että pystymme edelleen parantamaan Nanotiedekeskuksen asemaa kansainvälisesti korkeatasoisena poikkitieteellisenä tutkimuskeskuksena, jossa vahva alakohtainen perustutkimus biologiassa, kemiassa ja fysiikassa tukee alojen välistä poikkitieteellistä tutkimusta ja tästä seuraavia sovelluksia. Tätä muutosta tukee vahvasti tulevaisuuden vahvempi yhteistyömme Kiihdytinlaboratorion kanssa.”

Kansainvälisesti tunnustettuja tutkimusyksikköjä

Kiihdytinlaboratorio on yksi suurimmista ja kansainvälisimmistä tutkimusyksiköistä Suomessa. Sinne tehdään vuosittain yli 200 ulkomaista vierailua, ja siellä toimii noin 80 tutkijaa ja tukihenkilöä. Perustutkimuksen lisäksi laboratorio tarjoaa palveluja teollisuudelle ja muille kaupallisille tahoille. Näitä palveluja käyttää yli 50 yritystä ja organisaatiota.

Nanotiedekeskus on ainoa kaikki luonnontieteen alat sisältävä nanotieteen tutkimusorganisaatio Suomessa. Siellä tehtävä tutkimus käsittää laajan skaalan nanotieteitä perustutkimuksesta soveltavaan tutkimukseen. Nanotiedekeskus on noin 25 tutkimusryhmän ja 16 professorin kansainvälinen tieteellinen yhteisö.

Lisätietoa:

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,