Ajankohtaista

Pro gradu -palkinto eläketurvaa käsittelevälle opinnäytteelle. Haku avoinna

Eläketurvakeskus myöntää vuosittain ansiokkaalle eläketurvaa käsitelleelle pro gradu -työlle tunnustuspalkinnon. Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihe on eläketurvan kannalta kiinnostava ja jonka toteutus on korkeatasoinen.

Palkinnon arvo on 2 000 euroa.

Palkinnon tavoitteena on kannustaa opiskelijoita tarttumaan opinnäytteissään eläketurvaan liittyviin aiheisiin ja edistää yliopistoissa tapahtuvaa eläketurvaan liittyvää opetusta ja tutkimusta.

Palkittavaksi voi tulla eläketurvaa käsittelevä opinnäyte, joka on hyväksytty missä tahansa Suomen yliopistossa edellisen vuoden aikana. Opinnäyte voi olla esimerkiksi historian, matematiikan, oikeustieteen, sosiaalipolitiikan, sosiologian, taloustieteen, tilastotieteen, vakuutustieteen, viestinnän tai väestötieteen alalta.

Pro gradu -palkinnon ehdokkaaksi hakeminen

Ehdokkaita palkinnon saajiksi voivat esittää pro gradun ohjaajat ja tarkastajat.

Myös pro gradun tekijä itse voi asettaa opinnäytteensä ehdolle.

Vapaamuotoiseen ehdotukseen on liitettävä mukaan valmis tutkielma ja siitä annetut arvostelulausunnot pdf-tiedostoina. Ehdotus ja liitteet toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen tutkimus(at)etk.fi

Vuoden 2017 pro gradu -palkintoa koskevat hakemukset tulee toimittaa tutkimuksen sähköpostiosoitteeseen viimeistään 15.3.2018.

Päätöksen palkinnon saajasta tekee Eläketurvakeskuksen nimeämä ryhmä. Vuoden 2017 palkinnon voittaja julkistetaan toukokuussa.

Lisätietoja:
Tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen

kuuluu seuraaviin kategorioihin: