Ajankohtaista

Uudessa tutkimushankkeessa kartoitetaan lasten ja nuorten hyvinvointia

EU- ja OECD-maissa on tunnistettu tarve lasten ja nuorten hyvinvointia mittaaville pitkittäistutkimuksille, jotta voitaisiin ymmärtää paremmin poliittisten päätösten vaikutuksia lapsiin ja nuoriin eri sosiaaliryhmissä ja elämänvaiheissa.

Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat mukana Manchester Metropolitan Universityn johtamassa ja Euroopan Unionin rahoittamassa Horizon 2020 -infrastruktuurihankkeessa The European Cohort Development Project (ECDP). ECDP-hankkeen tarkoituksena on suunnitella kattava EuroCohort -kyselytutkimus, jonka avulla voidaan tuottaa tietoa lapsia ja nuoria koskevan päätöksenteon tueksi. Pitkittäistutkimuksen avulla voidaan ensimmäistä kertaa seurata lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehitystä syntymästä aina 25 vuoden ikään asti.

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa kyselytutkimuksen edellytyksiä sekä mittareita, jotka tarjoaisivat tietoa Euroopan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveydentilan kehityksestä. Kyselyssä saadaan kerättyä isoja aineistoja esimerkiksi kotona koetusta onnellisuudesta sekä koulun vaikutuksesta lasten hyvinvointiin. Keskeistä on saada lasten oma ääni kuuluviin.

Jyväskylän yliopistosta hankkeessa ovat mukana yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, psykologian laitos ja koulutuksen tutkimuslaitos. Hanketta johtavat sosiologian professori Terhi-Anna Wilska ja psykologian professori Katariina Salmela-Aro.

– Lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavat useat tekijät. Monitieteinen ja monimetodinen lähestymistapa on siksi välttämätön. Euroopan laajuinen vertailu auttaa ymmärtämään, miten yhteiskunnallinen konteksti ja poliittinen päätöksenteko vaikuttavat hyvinvoinnin mittaamiseen eri maissa, toteaa Terhi-Anna Wilska.

Katariina Salmela-Aro pitää erityisen tärkeänä lasten elämän eri osa-alueiden huomioimista.

– On hienoa, että kyselyssä tullaan mittaamaan esimerkiksi koulussa koettua stressiä, iloitsee Salmela-Aro.

Koska ECDP-hankkeen tavoitteena on tuottaa välineitä poliittiseen päätöksentekoon, poliittisten ja hallinnollisten instituutioiden ottaminen mukaan alusta asti on tärkeää. Suomessa yhteistyötä aiotaan tehdä ainakin Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

ECDP-tutkimushankkeessa on mukana 19 partneria 14 Euroopan maasta. Ison-Britannian ja Suomen lisäksi mukana ovat tutkimusryhmät Unkarista, Saksasta, Kreikasta, Italiasta, Portugalista, Slovakiasta, Espanjasta, Alankomaista, Kroatiasta, Latviasta ja Virosta. Hankkeen kesto on 18 kuukautta ja sen kokonaisbudjetti on 2,1 miljoonaa euroa. Jyväskylän yliopiston osuus on 106 000 euroa.

Lisätietoa:

Professori Terhi-Anna Wilska, p. 040 805 4201, terhi-anna.wilska@jyu.fi

Professori Katariina Salmela-Aro p. 050 415 5283, katariina.salmela-aro@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: