Ajankohtaista

Väitös: 9.2.2018 Metsänhoidon monet tavoitteet ovat keskenään ristiriidassa (Pohjanmies)

Alkamisaika: perjantai 09. helmikuuta 2018, 12.00

Päättymisaika: perjantai 09. helmikuuta 2018, 15.00

Paikka: Ylistönrinne, YAA303

Tähti Pohjanmies
Tähti Pohjanmies, kuva: Jason Kramb.
MMM Tähti Pohjanmiehen ekologian ja evoluutiobiologian alan vaitoskirjan "Trade­offs among intensive forestry, ecosystem services and biodiversity in boreal forests" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Dr. Johan Ekroos (Centre for Environmental and Climate Research Lund University, Sweden) ja kustoksena prof. Mikko Mönkkönen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Kestävän metsänhoidon tulee turvata metsien moninaisten hyötyjen jatkuvuus sekä metsäluonnon monimuotoisuuden säilyminen. Tähti Pohjanmies tutki väitöstyössään intensiivisen metsätalouden, metsien muiden ihmisille tuottamien hyötyjen ja metsäluonnon suojelun yhteensopivuutta. Tulosten mukaan näiden tavoitteiden yhteensovittaminen on haastavaa.

– Metsien intensiivinen hyödyntäminen puuntuotantoon on selvässä ristiriidassa muiden metsiin liitettyjen arvojen kanssa. Näiden arvojen ja metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen talousmetsissä vaatii metsänhoitotapojen monipuolistamista ja huolellista suunnittelua. Tehtävä on erittäin haastava, Pohjanmies sanoo.

Suomalaisiin metsiin liittyy moninaisia arvoja

Metsien monet arvot ja niiden tärkeys ihmisille on ymmärretty Suomessa jo pitkään. Puuntuotannon taloudellisen arvon lisäksi suomalaiset metsät ovat moninaisten hyötyjen lähde: niistä kerätään marjoja ja sieniä, niissä ulkoillaan ja virkistytään, ja ne varastoivat hiiltä ja siten ehkäisevät ilmastonmuutosta. Metsät pitävät sisällään myös merkittävän osan suomalaisen luonnon monimuotoisuudesta. Metsien ihmisille tuottamia hyötyjä voidaan kutsua ekosysteemipalveluiksi. Metsänkäsittely ja puunkorjuu vaikuttavat voimakkaasti metsän rakenteeseen ja toimintaan ja voivat siten vaikuttaa myös ekosysteemipalveluiden tasoon.

– Metsätalouden haitalliset vaikutukset metsien monimuotoisuuteen on osoitettu lukuisissa tutkimuksissa. Vaikutuksista ekosysteemipalveluihin sen sijaan tiedetään paljon vähemmän, Pohjanmies sanoo.

Huolellinen suunnittelu metsänhoidon tukena

Pohjanmies tutki metsätalouden vaikutuksia metsien tuottamiin ekosysteemipalveluihin simuloimalla metsien kasvua erilaisten metsänkäsittelyjen jäljiltä sekä etsimällä useita tavoitteita tasapainottavia kompromissiratkaisuja monitavoitteisen optimoinnin avulla. Hän arvioi tavoitteiden välisten ristiriitojen vakavuutta sekä metsänhoidon suunnittelun vaikuttavuutta ristiriitaisten tavoitteiden yhteensovittamisessa.

Tulokset kertovat asetelman haasteellisuudesta: metsänhoidon eri tavoitteet eivät voineet toteutua samanaikaisesti kovinkaan hyvin etenkään, jos metsien puuvaroja hyödynnettiin voimakkaasti. Intensiivisen metsätalouden havaittiin heikentävän useiden ekosysteemipalveluiden tasoa, kun taas puunkorjuun vähentäminen ylläpiti monia ekosysteemipalveluita verraten hyvin. Toisaalta tulokset rohkaisevat panostamaan metsänhoitotapojen kehittämiseen sekä alueelliseen suunnitteluun. Tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä voidaan soveltaa käytännön metsänhoidon suunnittelussa.

– Alueellinen suunnittelu pienenkin metsämaiseman tasolla voi johtaa selvästi parempiin kompromissiratkaisuihin kuin metsiköiden välisten erojen huomiotta jättäminen. Tämä on yksi tutkimuksen rohkaisevimmista tuloksista, sanoo Pohjanmies.

Lisätietoja:

Tähti Pohjanmies, tahti.t.pohjanmies@jyu.fi, puh. 040 739 7503
Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, puh. 040 805 4403, viestinta@jyu.fi

Tähti Pohjanmies kirjoitti ylioppilaaksi Helsingin kuvataidelukiosta vuonna 2005 ja valmistui maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2014. Pohjanmies työskentelee Jyväskylän yliopistossa Boreal Ecosystems Research Group -tutkimusryhmässä.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Biological and Environmental Science numerona 342, 130 s., Jyväskylä 2018, ISSN: 1456-9701, ISBN 978-951-39-7341-4 (nid.), 978-951-39-7342-1 (PDF). Väitöskirjaa voi tiedustella Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi. Pysyvä linkki väitöskirjan PDF-versioon: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7342-1

Abstract

Finnish forests are used extensively for timber production but are also providers of other ecosystem services and harbor unique biodiversity. The ecosystem services approach has so far been used marginally in the context of Finnish forestry; however, due to the multiple values associated with Finnish forests and the impacts forestry operations have on forest ecosystems, it is clearly applicable in this context. In this thesis, I studied the occurrence and severity of trade-offs among ecosystem services and biodiversity conservation in Finnish forests. I used forest inventory data, forest growth simulations, and multi-objective optimization to reveal how the severity of the trade-offs varies among combinations of ecosystem services, across spatial scales, and across time, and how the trade-offs could be mitigated by forest management planning. Overall, the results showed that there are clear and challenging conflicts between intensive forestry and ecosystem services in Finland. Ecosystem services provided by forests were found to diminish when the forests were used intensively as a source of timber, whereas reducing or refraining from harvests maintained comparatively high levels of multiple non-timber services and biodiversity. Non-timber services and biodiversity were also shown to recover from intensive forestry the slower the longer intensive forestry was continued, suggesting that forestry’s negative impacts may be long-lasting. The use of optimization tools can help planners to identify management strategies that balance conflicting objectives as well as possible, especially if the analyses are conducted at large enough scales. However, the fact that there are trade-offs means that losses in some objectives are inevitable. It is left to forest managers and other stakeholders to consider which of these losses they are willing to accept.

Lisätietoja

Tähti Pohjanmies
tahti.t.pohjanmies@jyu.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: