Ajankohtaista

Väitös: 16.3.2018 M.Sc. Boxuan Shen (Matemaattis-luonnontieteellinen tdk, fysiikka)

Alkamisaika: perjantai 16. maaliskuuta 2018, 12.00

Päättymisaika: perjantai 16. maaliskuuta 2018, 15.00

Paikka: Ylistönrinne, FYS1

M.Sc. Boxuan Shen fysiikan väitöskirjan "Applications of DNA self­assembled structures in nano-electronics and plasmonics" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Tim Liedl (Ludwig-Maximilians­Universitat, Saksa) ja kustoksena apulaisprofessori Jussi Toppari (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Shen BoxuanM.Sc. Boxuan Shen fysiikan väitöskirjan "Applications of DNA self­assembled structures in nano-electronics and plasmonics" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Tim Liedl (Ludwig-Maximilians­Universitat, Saksa) ja kustoksena apulaisprofessori Jussi Toppari (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Boxuan Shen tutki väitöskirjatyössään, miten DNA molekyylin avulla voidaan rakentaa nanokokoluokan sähköisiä ja optisia laitteita kuten rusetin muotoisia optisia antenneja ja yhden elektronin transistoreita.

DNA-pohjainen nanoteknologia on kasvava ala, jossa DNA molekyylin itsejärjestäytyvyyttä hyödyntämällä voidaan muodostaa erimuotoisia ja tarkasti suunniteltavia nanorakenteita. Etuna DNA:ssa on se, että sen itsejärjestäytyvyys mahdollistaa miljoonien rakenteiden tai laitteiden yhtäaikaisen muodostamisen samassa koeputkessa.

- ”Fyysikkona minua on aina kiehtonut käyttää DNA rakenteita erilaisissa fysiikan sovelluksissa, mutta valitettavasti DNA:n heikot sähköiset ja optiset ominaisuudet ovat toistaiseksi rajoittaneet tätä.”, Shen kertoo.

Shen kehitti uuden menetelmän, jossa DNA:n itsejärjestäytyvyyden avulla voidaan läpinäkyvälle pinnalle muodostaa metallisia nanorakenteita, joilla on halutut optiset ominaisuudet. Väitöstutkimuksessa valmistettiin mm. safiiripintoja, jotka oli kauttaaltaan peitetty kultaisilla nanoruseteilla, joita voidaan soveltaa esimerkiksi molekyylien tunnistuksessa. Jos rakenteet saataisiin tulevaisuudessa vielä ohjattua säännölliseksi hilaksi, voitaisiin kyseistä valmistusmenetelmää käyttää mm. näkymättömyysmateriaalien ja superlinssien valmistuksessa.

- ”Optisten sovellusten lisäksi DNA tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia sähköisten virtapiirien valmistuksessa.”, Shen toteaa.

Tämän hetken yksi mielenkiintoisimmista sähköisistä komponenteista on yhden elektronin transistori johtuen sen kompaktista koosta sekä pienestä tehonkulutuksesta. Väitöskirjatyössään Shen kollegoineen pyrki muodostamaan yhden elektronin transistoreita yhdistämällä kolme kultananohiukkasta yhteen DNA-rakenteeseen. Tällaisia kultananohiukkasten ja DNA-rakenteen muodostamia kokonaisuuksia vangittiin sähkökentillä nanojohtimien väliin, jolloin ne muodostivat kokonaisen virtapiirin. Väitöskirjatyössä osoitettiin, että vangitut rakenteet toimivat yhden elektronin transistoreina huoneenlämpötilassa.

Lisätietoja:

  • Boxuan Shen, boxuan.shen@jyu.fi, +358408054439
  • Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, puh. 040 805 4403, viestinta@jyu.fi

Abstrakti:

In this thesis, the potential applications of DNA self-assembled structures were explored in both nanoelectronics and plasmonics. The works can be divided into two parts: electrical characterization of unmodified multilayered DNA origami and DNA-gold-nanoparticle conjugates after they were trapped between gold nanoelectrodes by dielectrophoresis, and the development of a novel fabrication method using DNA origami as a template for smooth, high resolution metallic nanostructures as well as optical characterization of them.

One of the biggest challenges in self-assembled nanoelectronic devices is to connect them to macroscopic circuits. Dielectrophoretic (DEP) trapping has been used extensively in manipulation of micro- and nanoscale objects in solution. We have demonstrated this technique by trapping four structurally distinct multilayered DNA origami between gold nanoelectrodes by DEP and electrically characterized some of the trapped structures at high relative humidity. Most of the samples showed insulating behavior in both DC I-V measurement and AC impedance spectroscopy. In the other experiment, an assembly of three gold nanoparticles (AuNPs) conjugated with a triple-cross-over-tile (TX-tile) structure were designed, synthesized, and trapped by DEP. At the beginning no current was observed, but after a few chemical gold growth steps, Coulomb blockade behavior was observed from the liquid helium temperature up to the room temperature. Although no gated measurement was carried out, the random switching at low temperature measurements highly resembled a similar behavior of single electron transistor (SET).

The second half of this thesis is focused on the development of a DNA-assisted lithography (DALI) method, in which DNA origami was used to mask the growth of SiO2 on Si chips in order to generate a stencil mask with openings of the DNA origami shape. Then the stencil was used in conventional microfabrication processes to deposit metallic nanostructures with almost the same shape as DNA origami on different substrates. Three different DNA origami were used to fabricate metallic structures with various optical properties on sapphire substrates. The localized surface plasmon resonance (LSPR) of Seeman tile and a bowtie antenna was characterized by a dark-field microscope. The surface enhanced Raman spectroscopy (SERS) of two different marker molecules on gold bowtie antennas was characterized too. Finally, the chiral double-L samples landed on a surface with different orientation combinations showed distinct circular dichroism (CD) spectra. In addition, a method to deposit DNA origami on unmodified surface with large area by spray coating technique was reported.

Lisätietoja

Boxuan Shen
boxuan.shen@jyu.fi
+358408054439
kuuluu seuraaviin kategorioihin: