Ajankohtaista

Mainio tutkintovuosi 2017: Maisteri- ja tohtorintutkintojen määrät ylittivät jälleen tavoitteet

Jyväskylän yliopiston jatkokoulutus toimii erinomaisesti, ja tohtorintutkintotavoitteet ylittyivät jälleen. Tohtoreita valmistui viime vuonna 148. Vuonna 2016 tohtorintutkintoja tehtiin 158. Tohtorintutkintojen tavoitteet on ylitetty 2010-luvulla joka vuosi.

Yliopistosta valmistui tavoitemäärä, 1475, maistereita. Edellisvuonna tutkintoja valmistui 1516. Kandidaatintutkintojen määrä kasvoi 1344 tutkintoon (1211 vuonna 2016).

Tohtorintutkintoja valmistui eniten humanistis-yhteiskuntatieteellisessä (44), matemaattis-luonnontieteellisessä (40) ja kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa (22). Seuraavina tulevat informaatioteknologian tiedekunta (19) ja liikuntatieteellinen tiedekunta (14).

Maisterintutkintoja valmistui eniten humanistis-yhteiskuntatieteellisessä (438) ja kasvatustieteiden ja psykologian (357) tiedekunnassa.  Seuraaviksi kirivät liikuntatieteellinen tiedekunta (227) ja kauppakorkeakoulu (174). Matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta valmistui 145 ja informaatioteknologian tiedekunnasta 134 maisteria.

Jyväskylän yliopiston opetus-ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut tutkintotavoitteet vuosille 2017–2020 ovat keskimäärin 1 475 maisteria ja 138 tohtoria vuodessa. Kandidaatintutkintojen keskiarvotavoite on 1360 tutkintoa.

Lisätietoja:
Opintopalvelujohtaja Mari Ikonen, puh. 040 8054678, mari.ikonen@jyu.fi

Liitteessä tutkinnot Jyväskylän yliopistossa, 2017:

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,