Ajankohtaista

Yleisöluennon teemana yksityistyvä varhaiskasvatus

To 8.2.2018 klo 14-16, Ruusupuisto-rakennuksen aula (Alvar Aallon katu 9)

Jyväskylän yliopistossa järjestetään kevätlukukaudella yleisöluentosarja, jonka aiheissa tarkastellaan tasa-arvon kysymyksiä varhaiskasvatuksessa ja pienten lasten hoidon rahallisissa tuissa. Ensi torstaina professori Maarit Alasuutari ja yliopistonopettaja Ville Ruutiainen avaavat keskustelua yksityisen varhaiskasvatuksen tarjonnan kasvun mukanaan tuomista teemoista.

Yksityisesti tuotetun varhaiskasvatuksen osuus on viime vuosina kasvanut. Nopeasti tapahtunut muutos on ollut pikemmin paikallista kuin valtakunnallista, mikä on johtanut palvelujärjestelmien erilaistumiseen Suomessa.

Samalla yksityinen palveluntuotanto on saanut uudenlaisia muotoja. Perinteisempi kolmannen sektorin tai pienten paikallisten yrittäjien toiminta on saanut seurakseen suurempia alueellisia tai valtakunnallisia voittoa tavoittelevia ja kasvuhaluisia yrityksiä.

Yksityisen toiminnan lisääntyminen on herättänyt runsaasti julkista keskustelua. Yhtäältä laajentuva palveluvalikoima nähdään perheiden ja kunnan etuna, toisaalta voiton tavoitteluun on suhtauduttu epäillen. Tieteellistä tutkimusta yksityiseen varhaiskasvatuspalveluiden tuotantoon liittyen ei juurikaan ole tehty Suomessa.

Kansainvälisesti tieteellinen keskustelu on ollut vilkasta, mutta Pohjoismaisen palvelujärjestelmän omaleimaisuuden vuoksi se ei ole suoraan sovellettavissa täkäläisessä toimintaympäristössä. Childcare-hankkeessa tarkastellaan tähän markkinoistumis- ja yksityistymiskehitykseen liittyviä moninaisia kysymyksiä niin laadullisin kuin tilastollisin menetelmin.

Kaikille avoin Studia Generalia Tasa-arvon kysymykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä torstaisin klo 14–16 Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto -rakennuksen aulassa (Alvar Aallon katu 9).

Mahdollisuus seurata luentoja verkossa. Suora linkki livelähetykseen on: https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/kptk/kla/studia-generalia

OHJELMA

To 8.2.2018 klo 14–16: Yksityinen vai julkinen varhaiskasvatus?
Professori Maarit Alasuutari
Yliopistonopettaja Ville Ruutiainen

To 15.2.2018 klo 14–16: Kysely vai haastattelu?
Tutkijatohtori Eija Räikkönen
Tutkijatohtori Anu Kuukka

Lisätietoa:

Professori Maarit Alasuutari, puh. +358408053513, maarit.alasuutari@jyu.fi
Yliopistonopettaja Ville Ruutiainen puh.  +358408053539 ville.i.ruutiainen@jyu.fi
CHILDCARE-konsortion vuorovaikutusvastaava Kirsti Karila, puh. 050 396 9675, kirsti.karila@uta.fi
viestintävastaava Anna Siippainen, puh. 0408054033, anna.siippainen@jyu.fi
CHILDCARE-hanke: https://www.jyu.fi/childcare

kuuluu seuraaviin kategorioihin: