Ajankohtaista

Onko Keski-Suomi kiertotalouden edelläkävijä?

Keski-Suomessa kartoitetaan kiertotalouden konkretiaa hyödyntämällä erilaisia jätevirtoja. Yhdyskuntien biojätteet prosessoidaan biokaasuksi, ja erilaisten kokeilujen avulla haetaan uutta intoa kierrättämiseen ja uudelleenkäyttöön. Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella on tehty innovaatio, joka mahdollistaa arvokkaiden metallien talteenoton jätevirroista. Se etenee nyt pilottivaiheeseen. Näistä kuulemaan ja keskustelemaan kokoontuu yli 90 asiantuntijaa, kun CIRCWASTE - kohti kiertotaloutta ja INKI - Innovatiivinen kiertotalous, raaka-aineet omasta maakunnasta esittelevät tuloksiaan.

CIRCWASTE-hankkeessa Keski-Suomen liitto on selvittänyt maakunnan sekajätteen koostumusta ja maakunnan jätehuollon materiaalivirtoja. Näiden avulla saadaan jatkossa tuotettua materiaalia mm. jäteneuvontaan. Erityisesti biojätteen erotteluun kotitalouksissa tulisi jatkossa suunnata lisää neuvontaa. Jyväskylän kaupunki on toteuttanut resurssiviisaita kokeiluja mm. muovinkeräyksestä, biokaasuautoilun edistämisestä ja kotitalouden tavaroiden kierrättämisestä. Kankaan alueen älykäs jätehuolto tuo älylukot ja punnitusjärjestelmän sekajäteastioihin. Tavoitteena on vähentää kotitalouksien sekajätteen määrää ja lisätä kierrätystä. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri keskittyy omassa osahankkeessaan sairaalaympäristön jätevirtoihin ja materiaalivirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella on huipputason osaamista kriittisten raaka-aineiden omavaraisuuden lisäämisestä. Arvometallien, kuten kulta, hopea ja platina, talteenottoteknologioissa on tehty tieteellinen läpimurto 3D-printtauksella valmistetuilla metallisieppareilla. Jyväskylään ollaan suunnittelemassa testauslaitosta, jossa tätä teknologiaa kehitetään kohti teollista mittakaavaa. Erilaisista jätevirroista takaisinkerättävillä arvometalleilla on suuri merkitys muun muassa elektroniikkateollisuudelle. Erityisesti sähkö- ja elektroniikkaromussa (SER) olevien arvometallien talteenotto vähentää mineraalien louhinnan tarvetta. Korkean teknologian tuotteiden valmistajat voivat hyödyntää näitä arvometalleja uusia tuotteita valmistaessaan.

Keski-Suomen liitto toimii alueellisena koordinaattorina LIFE IP-rahoitteisessa CIRCWASTE-hankkeessa ja edistää kiertotaloutta myös oman osahankkeensa kautta. Jyväskylän kaupungilla on kaksi osahanketta: kuluttajalähtöistä kiertotaloutta edistävä hanke ja Kankaan alueen älykkäisiin jätehuoltojärjestelmiin keskittyvä hanke. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri valmistelee omassa osahankkeessaan sairaala Novan tehokasta jätehuoltoa.

Jyväskylän yliopiston INKI - Innovatiivinen kiertotalous, raaka-aineet omasta maakunnasta kehittää menetelmiä, joiden avulla jätevedestä ja lietteestä voidaan eristää mm. arvometalleja. Keski-Suomen liitto on myöntänyt hankkeelle EAKR-rahoitusta. Hankkeessa on kehitetty muunmuassa analyysimenetelmä mahdollisesti haitallisten hopeananopartikkelien havainnoimiseksi lietteistä ja jätevesistä.

Tapahtuma järjestetään keskiviikkona 7.2.2018 klo 8.15–15.30 Jyväskylän kaupungintalon juhlasalissa, Vapaudenkatu 32. Tilaisuuteen on varattu muutama paikka medialle. Kysy lisää: outi.pakarinen@keskisuomi.fi tai tuulia.nieminen@keskisuomi.fi

Lisätietoa:

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,