Ajankohtaista

Tutkimuksesta luokkahuoneisiin. Aineopetuksen symposium 9.2. Ruusupuistossa

Tutkivan opetuksen tunti meneillään Jyväskylän yliopiston normaalikoulun yläkoulussa. Kuvaaja: Petteri Kivimäki
Tutkivan opetuksen tunti meneillään Jyväskylän yliopiston normaalikoulun yläkoulussa. Kuvaaja: Petteri Kivimäki

Kuinka hyvin opetusta, oppimista ja kasvatusta koskeva tutkimustieto tavoittaa käytännön? Entä kuinka käytänteet vaikuttavat esimerkiksi tutkimusaiheiden valintaan? Tutkimuksen ja käytännön opetustyön välinen suhde on monella tapaa kiinnostava. Sen herättämiin kysymyksiin pureudutaan perjantaina Jyväskylässä järjestettävässä Ainedidaktiikan symposiumissa.

– Halusimme tänä vuonna ottaa teeman, joka houkuttaisi myös käytännön opetustyötä tekeviä tutkivia opettajia mukaan symposiumiin, Mirja Tarnanen Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselta perustelee tämän vuoden teeman valintaa.

Ainedidaktiikan symposiumeja on järjestetty vuodesta 1987 alkaen. Kyse on vuosittain järjestettävästä tutkijatapaamisesta, joka kokoaa aiheesta kiinnostuneet tutkijat yhteen. Symposium järjestetään toista kertaa Jyväskylässä. Hyväksyttyjä esitelmäabstrakteja symposiumissa on kaikkiaan 74 ja niiden aiheet liikkuvat laajasti eri aineiden oppimisen, opettamisen ja arvioinnin ydinkysymyksissä.

Symposiumin avauspuheenvuoroissa ruoditaan pelaamista tutkimuksen ja käytännön näkökulmista. Alustajina toimivat professori Raine Koskimaa, yliopistonlehtori Mikko Vesisenaho, normaalikoulun lehtori Susanne Roos sekä normaalikoulun 3C-luokan oppilaat.

– On tärkeää kehittää kulttuuria, jossa kaikilla toimijoilla, myös oppilailla, olisi mahdollisuus tuoda näkyviin omaa kehittämistyötään, Matti Rautiainen Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksesta toteaa.

Symposiumin järjestävät yhteistyössä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, Suomen ainedidaktiikan tutkimusseura sekä Jyväskylän normaalikoulu.

Tilaisuuden ohjelma 9.2.2018 Ruusupuisto-rakennuksessa

8.30 Ilmoittautuminen alkaa

10.00 Pelittääkö? Tutkimuksen ja luokkahuoneen näkökulmia pelaamiseen (Ruusupuiston aula)

  • Raine Koskimaa, professori, nykykulttuurin tutkimus, Jyväskylän yliopisto
  • Mikko Vesisenaho, yliopistonlehtori, opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto
  • Susanne Roos, lehtori, normaalikoulu, Jyväskylän yliopisto
  • 3C-luokan oppilaat, normaalikoulu, Jyväskylän yliopisto

11.30 Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran vuosikokous (RUU, C101 Lucina)

12.15 Lounas

13.00 Työpajat teemaryhmittäin

14.30–15.00 Kahvit

15.00–17.00 Työpajat teemaryhmittäin

Lisätietoja:

Matti Rautiainen, opettajankoulutuslaitos, matti.a.rautiainen@jyu.fi; 040-8053368

Mirja Tarnanen, opettajankoulutuslaitos, mirja.tarnanen@jyu.fi; 040-8053011

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,