Ajankohtaista

Kulkemattomat polut on Vuoden historiateos 2017

Nils Erik Villstrandin ja Petri Karosen toimittama Kulkemattomat polut. Mahdollinen Suomen historia on valittu Vuoden historiateokseksi 2017. Teoksen muita kirjoittajia ovat Pertti HaapalaSari Katajala-PeltomaaUlla KoskinenPirjo Markkola ja Marjaana Niemi. Palkinnon jakoi Historian Ystäväin Liitto.

Kulkemattomat polut tutustuttaa erilaisiin reitteihin, joita pitkin Suomi olisi voinut historiassa edetä. Teoksessa historiantutkijat arvioivat ja tekevät näkyväksi eri aikojen suomalaisten mahdollisuuksia ja valintoja sadan vuoden välein vuodesta 1417 nykypäivään asti. Mitä olisi tapahtunut, mikäli käytettävissä olleista vaihtoehdoista olisi valittu jokin toinen kuin lopulta toteutunut?

Vuoden Historiateos julkistettiin Suomalaisten Historiapäivien avajaisissa Lahden Sibeliustalossa 9.2.2018. Palkintolautakuntaan kuuluivat professori Marjatta Hietala (puheenjohtaja), professorit Sirkka Ahonen ja Aura Korppi-Tommola sekä historian lehtori, FL Markku Liuskari.

Palkintoperusteluja:

Kirja on hyvä esimerkki Suomessa vähän harrastetusta kontrafaktuaalisesta historiantutkimuksesta, jossa keskitytään vaihtoehtoisiin ja avoimiin tilanteisiin.”

Harva tulee miettineeksi, miten merkittäviä hetkiä elettiin poikkileikkausvuosina 1417 ja siitä edelleen sadan vuoden välein aina vuoteen 2017 saakka. Tutkijoiden oli selvitettävä toimijoiden viitekehykset ja toimintaympäristöt päätöksentekohetkellä. Jos näinä vuosina olisikin tehty toisia päätöksiä, historian kulku olisi muuttunut. Kirjoittajat siis pohtivat suomalaisten mahdollisuuksia ja valintoja sadan vuoden harppauksin. Keskeisiä kysymyksiä ovat: ’miten päädyimme tähän?’ ja ’mitä tästä voi tulla’ ja mitä olisi tapahtunut Suomelle, jos olemassa olevista vaihtoehdoista olisi valittu toinen.

Teoksen alussa esitetään myös katsaus kontrafaktuaalisen historian traditioihin ja riskiyhteiskunta-käsitteeseen. Viimeistään tämän teoksen lukemisen jälkeen on selvää, että Suomen historiaa ei voi selittää kehityksellä kohti kansallisvaltiota.”

Nils Erik Villstrand & Petri Karonen (toim.)
Kulkemattomat polut
Mahdollinen Suomen historia
ISBN 9789524954549
Gaudeamus 2017

Teos on julkaistu myös ruotsiksi nimellä Öppet fall: Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017 (SLS)

Toimittajat

Nils Erik Villstrand on pohjoismaisen historian professori Åbo Akademissa.
nils.villstrand@abo.fi

Petri Karonen on Suomen historian professori Jyväskylän yliopistossa
petri.k.karonen@jyu.fi / p. 0400 247 388

Lisätietoa kirjasta (mm. sisällys) Gaudeamuksen verkkosivuilla.

Arvostelukappaleet:
lasse.leminen@gaudeamus.fi
050 466 4910

Lisätietoja palkinnosta:

marjatta.hietala@uta.fi ja toimisto@historianyst.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: