Ajankohtaista

Uusia työkalumolekyylejä lääkeaineiden metaboliatutkimukseen

Lääkeaineiden toiminnassa tärkeää roolia näyttelee niiden mahdollinen muuntuminen liukoisempaan muotoon – ja tätä kautta elimistöstä poistuminen – jo ennen kuin ne ennättävät vaikutuspaikkaansa. Ongelma on erityinen suun kautta annosteltavien lääkkeiden kohdalla, koska tämä aineenvaihduntaan liittyvä muuntuminen, eli metaboloituminen, tapahtuu suolistossa ja maksassa, eli ennen kuin lääke pääse verenkierron kautta vaikutuskohteeseensa. Tästä syystä lääkeainekandidaattien metabolia ja mahdollinen poistuminen elimistöstä täytyy ymmärtää jo lääkekehityksen varhaisessa vaiheessa.

Prof. Olli Pentikäisen tutkimusryhmä (Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto) on yhteistyössä Dos. Juhani Huuskosen (Jyväskylän yliopisto), Prof. Hannu Raunion (Itä-Suomen yliopisto) ja Dos. Moshe Finelin (Helsingin yliopisto) ryhmien kanssa kehittänyt uusia työkalumolekyylejä suolistossa toimivan UGT1A10-entsyymin toiminnan tutkimiseen. ”Uusien molekyylien suunnittelu perustui koko UGT1A-entsyymiperheen mallitukseen, jota kautta tälle UGT1A10 entsyymille kehitettiin valikoivia substraattimolekyylejä, joista entsyymi poistaa reaktion kautta niiden korkean fluoresenssin mitatulla aallonpituudella”, Pentikäinen kertoo työn lähtökohdista ja jatkaa: ”Tätä kautta UGT1A10 aktiivisuus voidaan määrittää kuoppalevytekniikkaa hyödyntäen, mahdollistaen kustannustehokkaan tavan tutkia suurienkin lääkekandidaattikirjastojen metaboloitumista tämän entsyymin toimesta. Molekyylien suunnittelussa käytettiin kustannus- ja ympäristövaikutuskriteereitä: molekyylien lähtöaineiden hinnan haluttiin olevan alhainen ja valmistuksessa käytettiin vihreää kemiaa hyödyntämällä mikroaalto-avusteista orgaanista synteesiä. On odotettavissa, että kehitettyjä molekyylejä tullaan hyödyntämään laajasti lääketeollisuudessa ja akateemisessa tutkimuksessa”.

Tutkimus on vastikään hyväksytty julkaistavaksi American Chemical Societyn lehdessä Molecular Pharmaceutics (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.molpharmaceut.7b00871).

Lisätietoa: 

  • Professori Olli Pentikäinen, Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos ja Nanotiedekeskus; Turun yliopiston biolääketieteen laitos; olli.t.pentikainen@jyu.fi; puh: +358405216913
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,