Ajankohtaista

Jyväskylän yliopiston tutkijat saivat lähes miljoona euroa Horizon 2020 -rahoitusta

Jyväskylän yliopiston tutkijat menestyivät Euroopan Unionin Horizon 2020 -rahoitusohjelman haussa. Kaikkiaan rahoitusta sai neljä hanketta, joissa Jyväskylän yliopisto on mukana koordinaattorina tai partnerina.

Tutkijatohtori Kati Clements informaatioteknologian tiedekunnasta sai rahoituksen hankkeeseen Learning Technology Accelerator (LEA). Hankkeen tavoitteena on siivittää oppimisteknologioihin liittyviä innovaatioita ja saada oppimisen alaa hyödyntämään aiempaa paremmin nykyistä teknologiaa, kuten lisättyä ja virtuaalista todellisuutta, Big Dataa tai oppimisanalytiikkaa.

Jyväskylän yliopiston koordinoimassa hankkeessa on 16 partneria ympäri Eurooppaa. Hankkeen kokonaisrahoitus on 1 920 000 €, josta Jyväskylän yliopiston osuus on 316 000 €. Kaksivuotinen hanke alkaa 1.3.2018.

Professori Nathan Lillie yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta sai rahoituksen hankkeeseen Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets (SIRIUS). Hankkeessa pyritään selvittämään, mitkä yhteiskunnalliset tai yksilöön liittyvät olosuhteet mahdollistavat ja mitkä estävät maahanmuuttajien, pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden kotoutumista työelämän kautta. Samalla pyritään havaitsemaan, kuinka esteitä voitaisiin lieventää ja mahdollistavia tekijöitä vahvistaa.

SIRIUS-hankkeen kokonaisrahoitus on 2 500 000 €, josta Jyväskylän yliopiston osuus on 221 000 €. Hanketta koordinoi Glasgow Caledonian University ja siinä on mukana partnereita eri puolilta Eurooppaa. Kaksivuotinen hanke alkoi tammikuun alussa.

Akatemiatutkija Tuuli Lähdesmäki musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta sai rahoituksen hankkeeseen Dialogue and Argumentation for Cultural Literacy Learning in Schools (DIALLS). Hankkeen tavoitteena on edistää koululaisten kulttuurista lukutaitoa Euroopassa vahvistamalla heidän vuorovaikutus- ja argumentaatiotaitoja. Kulttuurinen lukutaito kasvattaa oman kulttuurin ja erilaisuuden ymmärrystä sekä lisää empatiaa toisia ihmisiä kohtaan. Hankkeessa pyritään myös vaikuttamaan kansalliseen ja eurooppalaiseen kulttuuri- ja koulutuspolitiikkaan.

Cambridgen yliopiston johtaman konsortion kokonaisrahoitus on 4 373 000 €, josta Jyväskylän yliopiston osuus on 319 000 €. Kaikkiaan hankkeessa on mukana yhdeksän partneria. Kolmivuotinen hanke alkaa 1.5.2018.

Professori Terhi-Anna Wilska yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta sai rahoituksen hankkeeseen European Cohort Development Project (ECDP). ECDP-hankkeen tarkoituksena on suunnitella kattava kyselytutkimus, jonka avulla voidaan tuottaa tietoa lapsia ja nuoria koskevan päätöksenteon tueksi. Pitkittäistutkimuksen avulla voidaan ensimmäistä kertaa seurata lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehitystä syntymästä aina 25 vuoden ikään asti.

Manchester Metropolitan Universityn johtamassa hankkeessa on mukana 19 partneria 14 Euroopan maasta. ECDP-hankkeen kokonaisrahoitus on 2 049 000 €, josta Jyväskylän yliopiston osuus on 102 000€. 1.1.2018 alkanut hanke päättyy kesäkuussa 2019.

EU:n Horizon 2020 on maailman suurin tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma, jonka koko on lähes 80 miljardia euroa vuosille 2014–2020. Ohjelman tavoitteena on luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja vahvistamalla EU-alueen tieteellistä osaamista, tukemalla uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehitystä ja käyttöönottoa ja etsimällä ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin Euroopassa.


Lisätietoa:

Kati Clements
kati.clements@jyu.fi

050 395 6014
https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2017/12/tiedote-2017-12-18-08-39-07-421854

Nathan Lillie
nathan.a.lillie@jyu.fi
040 805 4633

Tuuli Lähdesmäki
tuuli.lahdesmaki@jyu.fi
040 805 3839

Terhi-Anna Wilska
terhi-anna.wilska@jyu.fi
040 805 4201
https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2018/01/tiedote-2018-01-31-12-25-14-273509

kuuluu seuraaviin kategorioihin: