Ajankohtaista

Jyväskylän yliopistoon 34 apurahaa Suomen Kulttuurirahastolta – yhteissumma nousi yli 900 000 euroon

Jyväskylän yliopiston tutkijat ja tutkimusryhmät vastaanottivat yhteensä 34 apurahaa Suomen Kulttuurirahastolta. Niiden yhteissumma nousee 921 000 euroon. Eniten apurahoja tuli humanistiselle ja yhteiskuntatieteelliselle alalle.

Merkittävin apuraha tuli bio- ja ympäristötieteiden laitokseen. Dosentti Leena Lindström, FM Aigi Margus ja FM Shahed Saifullah saavat 200 000 euron apurahan fungisidien vaikutuksia tuhohyönteisiin käsittelevään tutkimukseen.

Kasvien sienitauteja ehkäisevien fungisidien haitalliset vaikutukset vesieliöille tiedetään, mutta tutkittua tietoa fungisidien haittavaikutuksista toisiin viljelytuholaisiin on yllättävän vähän. Tutkimushankkeessa pyritään vastaamaan siihen, voiko ei-tappavilla kasvinsuojeluaineilla kuten fungisideillä olla vaikutuksia toisaalta perunan fysiologiaan ja sitä kautta myös koloradonkuoriaisen perimään ja onko sillä pitkäkestoisia yli sukupolven havaittavia vaikutuksia tuhohyönteisiin sekä niiden kykyyn vastustaa hyönteisiä vastaan käytettyjä torjunta-aineita. 

Suomen Kulttuurirahasto jakaa helmikuussa 2018 keskusrahastosta apurahoja yhteensä 26 miljoonaa euroa eli miljoona euroa edellisvuotta enemmän. Lisäksi maakuntarahastot jakavat keväällä yhteensä 12,5 miljoonaa. 

Keskusrahastolle lokakuussa tehtyjen hakemusten perusteella apurahoja myönnetään 1 090 henkilölle, työryhmälle tai yhteisölle (viime vuonna 1 108). Hakemusten läpimenoprosentti oli tieteessä 14 % ja taiteessa 11 %. Tiede sai apurahoista 54 % ja taide 46 %.

Myönnöt Jyväskylän yliopistoon (liite)

Luettelo myönnetyistä apurahoista on osoitteessa skr.fi/myonnot

Lisätiedot:

Suomen Kulttuurirahasto, yliasiamies Antti Arjava, puh. 050 385 7600

Suomen Kulttuurirahasto, asiamies Annakaisa Tavast, puh. 050 518 5970

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: