Ajankohtaista

Sisävesien hiili hajoaa valtamerissä auringon valon avulla

Maailmanlaajuisesti merillä, järvillä ja joilla on merkittävä asema hiilen kiertokulussa ja sen ymmärtäminen on olennaista mm. ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta. Juuri julkaistussa tutkimuksessa Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen yliopistonlehtori Anssi Vähätalo tutkimusryhmineen onkin havainnut auringon valon hajottavan sisävesien orgaanista hiiltä enemmän valtameressä kuin järvissä.

Joet kuljettavat vuosittain 248 miljoona tonnia liuennutta orgaanista hiiltä mantereilta valtameriin. Valtaosa mantereilta tulleesta liuenneesta orgaanisesta hiilestä hajoaa heikosti mikrobiologisesti meressä, mutta sen on arveltu hajoavan hiilidioksidiksi auringon valon aiheuttamien valokemiallisten reaktioiden avulla.

jokiveden orgaaninen hiili
Amazon joen kuljettama liuennut orgaaninen aine leviää Atlanttiin auringon valon hajotettavaksi. Kuvassa jokiveden liuennut orgaaninen hiili näkyy tummana valtameren siniseen taustaan nähden. Syyskuun 30 päivänä 2006 otetutussa kuvassa jokivedet ovat suuntautuneet ensin noin 700 kilometriä rannikon suuntaisesti pohjoiseen Guyanan edustalle ja sieltä edelleen satoja kilometrejä avomerelle Afrikkaa kohti.

Juuri (20.2.2018) Global Biogeochemical Cycles -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa todettiin auringon valon hajottavan 45 miljoona tonnia jokien kuljettamaa liuennutta orgaanista hiiltä hiilidioksidiksi valtamerissä. Määrä on noin kaksinkertainen maapallon järvissä ja joissa tapahtuvaan vastaavaan valokemialliseen hajoamiseen nähden.

”Valtaosa sisävesien liuenneen orgaanisen hiilen valokemiallisesta tapahtuukin vasta merissä”, kertoo tutkimusryhmän johtaja Anssi Vähätalo. ”Jokien kuljettama liuennut orgaaninen hiili leviää jokisuista nopeasti laajalle alueelle meriin ja sen valokemialliseen hajoamiseen tarvittava merialue on kolminkertainen Euroopan pinta-alaan nähden.”, hän jatkaa.

Tutkimusta varten tutkimusryhmä keräsi vesinäytteitä maapallon suurimmista joista viideltä eri mantereelta. Vesinäytteitä otettiin esimerkiksi Amazonista, Mississipistä, Kongosta ja Yangtzesta.

Lisätietoa:

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,