Ajankohtaista

Jyväskylän yliopiston liikuntateknologiakoulutus Vuokatissa jatkuu

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan liikuntateknologian yksikön maisteri- ja tohtorikoulutus jatkuu 1.1.2019 alkaen Vuokatin Snowpoliksessa myös seuraavat viisi vuotta.  Jyväskylän yliopisto ja Sotkamon kunta allekirjoittivat yhteistyö- ja rahoitussopimuksen Vuokatissa 27.2.2018.

Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikkö aloitti toimintansa Vuokatissa 2004. Maisteri- ja tohtorikoulutuksen ohella yksikkö on suuntautunut etenkin pohjoismaisten hiihtolajien tutkimukseen.  Toiminnan tavoitteena on tuottaa Kainuun maakuntaan ammattitaitoista liikuntateknologista osaamista, kehittää liikuntateknologista yrityslähtöistä tutkimusta, kehittää alan yritystoimintaa ja ylläpitää alueella pysyvää kansainvälistä tutkimustoimintaa.

Seuraavat opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2018. Koulutukseen on mahdollista hakea 14.3. – 28.3.2018.

Liikuntateknologian yksikön johtaja, professori Vesa Linnamo on tyytyväinen Vuokatin tarjoamiin mahdollisuuksiin tutkimusyksikölle. 

– Talvilajien tutkimustyötä varten olosuhteet ovat ihanteelliset. Yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa on mahdollistanut sen, että Vuokattia voidaan pitää yhtenä maailman johtavista pohjoismaisten hiihtolajien harjoittelu- ja tutkimuskeskuksista.

-  Meille on erittäin tärkeää, että Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikkö järjestää liikuntateknologian maisteri- ja tohtorikoulutusta sekä tekee alan tieteellistä ja soveltavaa tutkimusta jatkossakin Sotkamossa. Vuokatti on kansainvälisesti tunnettu huippu-urheilun keskittymä, jossa on niin valmennuksen tietotaitoa kuin urheilun tutkimus- ja kehittämisosaamista. Sotkamon kunta haluaa edistää uusien innovaatioiden syntymistä myös yliopisto- ja tutkimustyön kautta, Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen toteaa.

- Yhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa on toiminut erinomaisesti vuosien ajan ja on hienoa, että yhteistyö saa jatkoa. Liikuntateknologian koulutus- ja tutkimustoiminta vahvistaa alueen osaamista, palveluja ja elinvoimaa sekä tuo merkittävää lisäarvoa Vuokatin urheiluvalmennukseen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen kertoo.

14 vuotta monipuolista ja aktiivista tutkimustyötä

Tammikuussa 2004 alkaneessa liikuntateknologian muuntokoulutuksessa on tähän mennessä valmistunut 70 liikuntateknologian maisteria ja kolme liikuntatieteiden tohtoria. Pohjakoulutukseksi vaaditaan vähintään 180 opintopistettä tai vastaavat opinnot tekniikan tai informaatioteknologian koulutusaloilla yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettuna.

Linnamon mukaan Kainuun alueen rahoitusmahdollisuudet ja tiivis yritysyhteistyö ovat tuoneet paljon lisäarvoa liikuntabiologian tutkimukselle. Kaikkiaan yhteistyötä on tehty 61 yrityksen ja 27 organisaation kanssa. Maisteriopiskelijoille on tilastoitu 95 työpaikkaa, joista 16 heidän itsensä perustamissa yrityksissä. Työpaikoista ja yrityksistä noin joka kolmas on Kainuun alueella.

Lisätietoja: Vuokatin liikuntateknologian yksikön johtaja, professori Vesa Linnamo, puh. 040 504 4800, vesa.linnamo@jyu.fi

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: