Ajankohtaista

Väitös: 12.5.2018 M.A. Said Juma (Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, erityispedagogiikka)

Alkamisaika: lauantai 12. toukokuuta 2018, 12.00

Päättymisaika: lauantai 12. toukokuuta 2018, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, Ruusupuisto, RUU D104 Helena

M.A. (Psychology) Said Juman erityispedagogiikan väitöskirjan "Developing inclusive education policy and practice in Zanzibar: Collaborative action research" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Professori Lani Florian (University of Edinburgh) ja kustoksena dosentti, yliopistotutkija Elina Lehtomäki (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

SaidJumanetti.jpg
Said Juma, kuvaaja Katrina Hämäläinen
MA Said Juma tarkastelee väitöskirjassaan inklusiivisen eli osallistavan ja esteettömän kasvatuksen kehittämisprosessia Sansibarissa Tansaniassa. Inklusiivinen kasvatus on monitasoista oppimisen, osallistumisen ja suoriutumisen esteiden tunnistamista, vähentämistä ja poistamista.

Keskeinen tutkimuskysymys työssä oli, kuinka inklusiivista Sansibarin koulutus on ja kuinka inkluusiota voitaisi paremmin edistää sen koulutusjärjestelmässä. Tulokset osoittivat, että Sansibarissa on toteutettu useita tällaista kehitystä edistäviä toimenpiteitä. Esimerkiksi jo vuonna 2006 alueelle on hahmoteltu inklusiivinen koulutuspolitiikka.

Oppivelvollisuutta on nostettu 10:stä 12:sta vuoteen. Vuonna 2015 koulutus muuttui ilmaiseksi 6–12-vuotiaille, ja heinäkuusta 2018 lähtien siitä tulee ilmaista 17 vuoden ikään saakka. Lisäksi käytännön esimerkki edistymisestä on se, että raskaaksi tulleiden tyttöjen kouluun paluuta helpottamaan on luotu erillinen ohjelma.

Opettajille on kehitetty inkluusio-täydennyskoulutusta ja kouluihin on rekrytoitu inklusiivisen koulutuksen ja elämäntaitojen ohjaajia sekä resurssiopettajia. Opettajankoulutuslaitokset ovat myös sisällyttäneet opetukseensa aiheeseen liittyviä kursseja.

Tutkimukseen osallistuneet opettajat kokivat yhteistoiminnallisen toimintatutkimuksen arvokkaana inklusiivisten käytäntöjen kehittämistyökaluna, vaikka projektien käytännön toteutuksessa oli haasteita. Hyödyistään huolimatta yhteistoiminnallinen toimintatutkimus vaatii opettajilta kuitenkin ajallista panostusta opetustehtävien lisäksi. Osallistujien mielestä opettajien resurssikeskukset olivat olennaisen tärkeitä heidän ammatilliselle kehitykselleen.

Tutkimus toi esille tarpeen tarkistaa koulujen opetusmenetelmiä ja oppimateriaaleja sekä uudistaa opettajankoulutuksen opetussuunnitelmia, jotta voitaisi vastata yhä moninaisempiin oppimistarpeisiin ja koulutuksellisiin muutoksiin.

Juma painottaa inkluusion ja yhteistoiminnallisen toimintatutkimuksen sisällyttämistä opettajankoulutukseen, jotta kaikilla opettajilla olisi mahdollisuus opettaa inkluusioperiaatteiden mukaisesti. Sekä koulu oppivana organisaationa että koulujen ja yhteisöjen tai yliopistojen välinen yhteistyö tukevat yhteistoiminnallista koulukulttuuria ja inklusiivisen opettajankoulutuksen kehittämistä.

M.A. (Psychology) Said Juman erityispedagogiikan väitöskirjan "Developing inclusive education policy and practice in Zanzibar: Collaborative action research" tarkastustilaisuus on lauantain 12. toukokuuta 2018 klo 12.00 Ruusupuisto-rakennuksessa Helena-salissa (RUU D104). Vastaväittäjänä professori Lani Florian (University of Edinburgh) ja kustoksena professori Elina Lehtomäki (Oulun yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Julkaisun tiedot:

Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2018. 113 p. (Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research ISSN 0075-4625; 611) ISBN 978-951-39-7423-7 (nid.) ISBN 978-951-39-7424-4 (PDF)

Said K. Juma on suorittanut B.A- ja M.A.-tutkintonsa Dar es Salaamin yliopistossa, Tansaniassa vuosina 1995 ja 2006. Hän aloitti tohtorinopintonsa Jyväskylän yliopistossa vuonna 2014.

Vuosina 1996–2006 Juma työskenteli yläasteen opettajana Lumumbassa ja sen jälkeen hän on ollut lehtorina Sansibarin valtionyliopiston kasvatustieteen osastossa vuodesta 2007 lähtien.

Lisätietoja:

Said Juma, said.k.juma@student.jyu.fi, puh. mobile: +358 465 23 79 00

tiedottaja Anitta Kananen tiedotus@jyu.fi, puh. +358 40 805 4142

Abstract

Developing inclusive education policy and practice in Zanzibar: Collaborative action research.

This doctoral dissertation, which consists of three interrelated sub-studies and an overarching summary, explores the inclusive education development process in Zanzibar, Tanzania. The purpose of the research is to contribute to the development of inclusive policies and practices in order to increase the presence, participation and achievement of all learners.

The overarching research question investigated in this research was as follows: How is inclusive education developed in Zanzibar, and how can it be better integrated into the education system? This question was divided into six sub-questions. Each of the three interrelated sub-studies in this dissertation focused on specific sub-questions.

The data included several documents related to inclusive education development; interviews conducted with 20 teachers from two primary schools; these teachers’ reflective diaries, which were kept during their action research projects, and the researcher’s reflective diary. The data were analysed using qualitative content analysis and thematic analysis.

The findings revealed that Zanzibar has taken several measures to make its education system more inclusive. These measures include acknowledging inclusive education in its 2006 education policy, drafting an inclusive education policy, introducing a re-entry policy for school girls who become pregnant, increasing the number of years of compulsory education from 10 to 12, removing school fees for both primary and secondary schools, providing in-service teacher training for inclusive education, recruiting inclusive education and life skills advisors and resource teachers, and introducing inclusive education courses in teacher training colleges.

It is also worth noting that the teachers in this research experienced collaborative action research as valuable in developing their inclusive practices, despite the challenges they encounter in the course of conducting their projects. Despite its advantages, collaborative action research demands additional time from the teachers beyond their teaching responsibilities. The research participants found the teacher resource centres to be key in enhancing their professional development.

This research shows the need to review the teaching methods and materials used in schools. Reforms in teacher education curricula are also needed in response to increasingly diverse learning needs and educational changes. In addition, this research emphasises the integration of inclusive education and collaborative action research into teacher education so that all teachers can teach inclusively. Both school-based organisational learning and school–community and school–university collaborations can foster collaborative school cultures and inclusive teacher education.

Keywords: inclusive education, collaborative action research, teachers, inclusive teacher education, professional development, social constructivism, scaffolding, Zanzibar, sub-Saharan Africa.

 

 

Lisätietoja

Said Juma
said.k.juma@student.jyu.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: