Ajankohtaista

Suomen Akatemialta puoli miljoonaa euroa kehitystutkimukseen

Suomen Akatemia ja ulkoministeriö ovat myöntäneet rahoituksen yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen akatemiatutkija Tiina Kontisen tutkimushankkeelle Kansalaiseksi kasvamisen teoria ja käytäntö: Kokemuksia Tansaniasta ja Ugandasta. Rahoitussumma on 498 000 euroa. Konsortiohankkeen toinen osapuoli on professori Katariina Holma Oulun yliopistosta. Nelivuotinen hanke käynnistyy maaliskuun 2018 alussa.

Hanke on jatkoa konsortion käynnissä olevalle GROW-hankkeelle (2015­–2019), jonka kumppaneina ovat Dodoman yliopisto Tansaniasta ja Makereren yliopisto Ugandasta. Rahoitusuutinen saavutti Kontisen Dodomasta, jossa hän on kevään ajan vierailevana tutkijana.

– Tämä mahdollistaa pidemmän tähtäimen tutkimusyhteistyön suunnittelun, Tiina Kontinen ja dekaani Rehema Kilonzo Dodoman yliopistosta iloitsevat.

Toimiva yhteiskunta on yksi kansainvälisistä kestävän kehityksen tavoitteista. Sen edellytyksiä ovat aktiivinen kansalaisyhteiskunta ja osallistuvat kansalaiset.

– Tämä oletus on yleisesti hyväksytty, mutta millaisin eri tavoin ”hyvä ja aktiivinen kansalaisuus” ymmärretään ja millaisissa prosesseissa kansalaisuutta opitaan? Tähän hankkeemme tuo lisätietoa, Kontinen sanoo.

Kontisen tutkimushanke analysoi kansalaiseksi oppimista teoriassa, käytännössä ja kokemuksissa hyödyntäen tapaustutkimuksia Tansaniassa ja Ugandassa. Projektissa tutkitaan erilaisia "hyvän kansalaisen" määritelmiä sekä kansalaiseksi oppimisen prosesseja kasvatusteorioissa, kansalaisjärjestöjen toiminnassa ja arkipäivän osallistumiskokemuksissa, jotka sijoittuvat erilaisiin poliittisiin ympäristöihin. Tavoitteena on kehittää kontekstuaalisen kansalaiseksi oppimisen teoriaa.

Suomen Akatemian kehitystutkimuksen ohjelmassa rahoitetaan monitieteistä ja ongelmalähtöistä tutkimusta, joka kuvaa ja tulkitsee kehityksen ulottuvuuksia, auttaa ymmärtämään kehityksen esteitä ja etsii keinoja näiden esteiden poistamiseksi. Tutkimuksen kohteena ovat globaalin kehityksen kysymykset. Hankkeisiin sisältyy myös kumppaniyliopistojen tutkimuksen kapasiteetin vahvistamista.

Seitsemässä rahoitetussa tutkimushankkeessa on yhteensä 13 tutkimusryhmää. Rahoitusta myönnettiin yhteensä lähes kuusi miljoonaa euroa.


Lisätiedot:

Tiina Kontinen
tiina.t.kontinen@jyu.fi
+358 40 485 6718

kuuluu seuraaviin kategorioihin: