Ajankohtaista

Filosofiaa poliittisesta eläimestä

Mikä tekee ihmisestä sosiaalisen? Eroavatko ihmisten ja muiden eläinlajien yhteisöllisen elämän muodot toisistaan? Millaista roolia yhteisen hyvän käsite näyttelee sosiaalisuutta koskevissa keskusteluissa?

Filosofian dosentti, YTT Juhana Toivanen tutkii filosofisia käsityksiä ihmisen sosiaalisuudesta. Hän aloittaa Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella maaliskuun alussa akatemiatutkijana.

Tutkimusprojekti Transforming the Political Animal: Rationality, Choice, and the Common Good 1250–1600 tarkastelee keskiajalla ja renessanssissa laajalti hyväksyttyä ajatusta, jonka mukaan ihminen on poliittinen eläin.

– Poliittisen eläimen käsite on kiinnostava, koska se liittyy moniin filosofisesti merkittäviin kehityskulkuihin. Käsitteen kautta voidaan esimerkiksi hahmottaa sitä, kuinka yhteisen hyvän tavoittelu liittyy ihmisten ja muiden sosiaalisten eläinten yhteisöjen rakentumiseen, Toivanen sanoo.

Historiaa ja nykypäivää

Kansainvälisessä tutkimuksessa on viime aikoina painotettu näkemystä siitä, että uuden ajan alun filosofiset läpimurrot perustuvat usein myöhäiskeskiaikaisille ajatuksille. Aristoteelisen filosofian hylkääminen ei tapahdu yhtäkkiä, vaan vähitellen. Yhteiskuntafilosofian ja moraalifilosofian kohdalla tutkimus on kuitenkin vasta alkutekijöissään. Toivanen huomauttaa, että edes poliittisen eläimen käsitteen merkitystä ei vielä ymmärretä – saati sitten sen yhteyttä muihin filosofisiin näkemyksiin.

Tutkimus mahdollistaa myös nykyisen ajattelun kriittisen tarkastelun.

– Jos ymmärrämme niitä kehityskulkuja, jotka johtivat yhteiskuntafilosofisten näkemysten muutokseen, voimme löytää nykyisestä radikaalisti poikkeavia mutta kuitenkin rationaalisia ajatuksia, Toivanen huomauttaa.

Filosofian historia osoittaakin, kuinka omat ennakkokäsityksemme eivät ole välttämättä tosia.

Toivasen hankkeen rahoittaa Suomen Akatemia ja sen kokonaisbudjetti on yli 400 000 euroa. Hankkeen myötä Jyväskylän yliopiston asema kansainvälisesti tunnustettuna filosofian historian tutkimuksen keskuksena vahvistuu entisestään.


Lisätietoja:

Juhana Toivanen
juhana.toivanen@jyu.fi

040 805 3940

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,