Ajankohtaista

Auttaako aivotieto?

torstaina 15.3.2018 klo 14-18, Jyväskylän yliopisto, Agora (Mattilanniemi), Auditorio 2

Jyväskylän yliopiston Monitieteinen aivotutkimuskeskus järjestää kansainvälisen aivoviikon kunniaksi kaiken kansan aivoiltapäivän. Tilaisuudessa kuullaan, miten aivotutkimusta sovelletaan käytäntöön. Millaiseen aivotutkimustietoon voi luottaa?

Luvassa on asiaa mm. masennuksesta, kuntoutuksesta sekä kielen oppimisesta ja lukivaikeudesta. Lisäksi tapahtumassa on mahdollisuus tutustua neurologisten potilasjärjestöjen ja aivotutkimusta hyödyntävien yhteisöjen tekemään työhön.

Hyvinvointia ja kuntoutusta

Aivotutkimus tarjoaa koko ajan tarkempaa tietoa ihmisen tiedonkäsittelyn perustasta. Aivojen kehityksen tuntemus auttaa meitä esimerkiksi ymmärtämään, millä tavalla voimme parhaiten tukea vauvaa, taaperoa ja koululaista, jotta aivoihin rakentuva hermoverkko takaa hyvinvoivan ja joustavan mielen aikuisuudessa.

– Myös tehokkaimmat kuntoutusmenetelmät perustuvat tietoon siitä, miten hermoverkot muovautuvat uuden oppimisen yhteydessä, aivotutkimuskeskuksen johtaja, yliopistotutkija Tiina Parviainen toteaa.

Uudempi aivotutkimuksen hyödyntämisen muoto on nk. aivokäyttöliittymä, jossa aivoista kerättävää signaalia hyödynnetään suoraan vaikkapa kuntoutuksessa. Jotkin aivoista mitattavat signaalit tunnetaan niin hyvin, että niillä voidaan suoraan ohjata esim. amputoidun käden tilalle asennettua ’robottikättä’.

Yliopistotutkija, dosentti Piia Astikainen kertoo, kuinka aivotutkimuksella pyritään löytämään masennuksen varhaisia hermostollisia merkkejä. Varhainen masennusoireiden havaitseminen ja hoidon aloittaminen parantavat hoidon ennustetta.

Lukivaikeuden varhainen havaitseminen tärkeää

Modernissa yhteiskunnassa sujuvan luku- ja kirjoitustaidon sekä vieraiden kielten hallinnan merkitys on yhä tärkeämpää. Yleisin syy heikkoon luku- ja kirjoitustaitoon on kehityksellinen lukivaikeus eli dysleksia, jonka taustalla on aivojen rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia.

Lukivaikeuden ja sen aivoperustan tutkimus tuo aina lisää tietoa siitä, mitä tekijöitä dysleksiaan liittyy. Sen syyt ovat moninaisia, joten niin ovat myös tarvittavat kuntoutusmenetelmät.

– Mitä aiemmin kuntoutus voidaan aloittaa, sitä tehokkaampaa se on. Siksi myös varhainen tunnistaminen on tarpeen, tutkijatohtori Kaisa Lohvansuu huomauttaa.

Miten tunnistaa alan huuhaa?

Aivotutkimus tuo monelle mieleen kalliit laitteet ja monimutkaiset biologiset järjestelmät, jotka vain harva tuntee. Sillä on luotettavan ja objektiivisen tieteen leima. Onkin houkuttelevaa ajatella, että esimerkiksi tuote, jota käyttämällä on saatu aikaan mitattava muutos aivotoiminnassa, on myös jollain tapaa erityisen luotettava.

Yliopistonlehtori, dosentti Jan Wikgren keskittyy esityksessään ihmisen tapaan käsitellä tietoa ja siihen, miksi olemme otollista maaperää epäluotettavan tiedon markkinoinnille. Hän avaa puheessaan myös aivotutkimuksen hohdolla markkinoitavan huuhaan tunnuspiirteitä.

PÄIVÄN OHJELMA:

14:00 Tilaisuuden avaus: professori Paavo Leppänen

14:15 Miten aivotietoa voidaan hyödyntää? Aivotutkimuskeskuksen johtaja, yliopistotutkija Tiina Parviainen, JY

14:45 Aivojen muovautuvuuden hyödyntäminen kuntoutuksessa - recoveriX terapiamenetelmänä. Yrittäjä, fysioterapeutti Carita Nikkari, Fysio Center Jyväskylä Oy

15:15 Aivotutkimuksesta apua masennuksen parempaan diagnosointiin ja hoitoon. Yliopistotutkija, dosentti Piia Astikainen, JY

15:45 Kahvit Agoran aulassa. Neurologiset potilasjärjestöt ja aivotutkimusta hyödyntävät yhteisöt esittäytyvät. Mahdollisuus tutustua aivotutkimukseen käytännössä.

16:45 Aivotutkimus kielenoppimisen edistäjänä. Tutkijatohtori Kaisa Lohvansuu, JY

17:15 NeuroHuuhaa: kuinka erottaa luotettava ja epäilyttävä aivotutkimukseen perustuva markkinointi. Yliopistonlehtori, dosentti Jan Wikgren, JY

17:45 Päätössanat

Mukana paikalliset neurologiset potilasjärjestöt: Keski-Suomen alueen muistiyhdistykset, Parkinson yhdistys, Suomen MG-yhdistys, Lihastautiyhdistys, Aivovammayhdistys, Epilepsiayhdistys, Aivoliitto ja Neuroyhdistys.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,