Ajankohtaista

Päivi Seppä Jyväskylän yliopiston talous- ja palvelujohtajaksi

Päivi Seppä, kuva: Sari Muhonen.
Päivi Seppä, kuva: Sari Muhonen.
Hallitus päätti rehtorin esityksen mukaisesti valita avoinna olleeseen hallintojohtajan tehtävään hallintotieteiden maisteri Päivi Sepän 1.4.2018 alkaen. Samassa yhteydessä tehtävänimike päätettiin muuttaa talous- ja palvelujohtajaksi, joka kuvaa paremmin yliopiston uudistunutta johtamis- ja palvelurakennetta. Talous- ja palvelujohtaja hoitaa johtosäännössä ja muissa hallinnollisissa päätöksissä hallintojohtajalle asetetut tehtävät siihen asti, kunnes säännökset ja päätökset on saatu läpikäytyä muutosta vastaavasti. 

-          Rekrytoinnissa käytettiin sekä avointa että suorahakua, ja saimme tehtävään erittäin korkeatasoiset kärkikandidaatit. Päivi Seppä nousi ehdokaslistan kärkeen laaja-alaisen osaamisensa ja vahvan yliopistokentän tuntemuksensa kautta. Olen vakuuttunut, että vahvan talousosaajan ja kokeneen yliopistohallinnon tuntijan valinta tuo vakautta johtamisjärjestelmäämme, joka on läpikäynyt mittavat uudistukset, rehtori Keijo Hämäläinen kertoo.

Päivi Seppä on toiminut vuodesta 2012 talousjohtajana Jyväskylän yliopistossa, jossa hänellä on aiempaa kokemusta myös talouspäällikkönä (2001-2012) ja kirjanpitopäällikkönä (1997-2001). Tätä ennen hän on työskennellyt mm. Helsingin yliopistossa taloussihteerinä. Seppä on valmistunut maisteriksi 1995 Tampereen yliopistosta pääaineenaan finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi. Jyväskylän yliopistossa hän on opiskellut kansantaloustiedettä ja laskentatoimea. Sepän luottamustehtäviin kuuluu mm. yliopistojen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Certia Oy:n hallituksen varapuheenjohtajuus.

Talous- ja palvelujohtaja raportoi rehtorille ja hänen vastuullaan on yliopiston talouden ja palvelujen koordinaatio. Hän johtaa yliopistopalvelujen kokonaisuutta, joka tuottaa yliopiston toimintaa tukevia palveluja sekä toimii yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä.

-          Olen tunnistanut palvelukokonaisuuksien eheyttämisen sekä päätösvallan ja tehtävien delegoimisen tarpeita. Yliopistopalveluissa on valtavasti osaamista, joka ei nykyisessä rakenteessa ja toimintamallissa tule riittävästi esille ja käyttöön. Olen luottavainen, että henkilöstö ottaa nämä muutokset hyvillä mielin vastaan, Päivi Seppä toteaa.

Lisätietoja:

rehtori Keijo Hämäläinen, puh. 040 680 0215, keijo.hamalainen@jyu.fi

talousjohtaja Päivi Seppä, puh. 050 591 9522, paivi.seppa@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: