Ajankohtaista

Tiukka pakolaispolitiikka luo eettisiä haasteita vastaanottokeskusten johtajille

”Moni vastaanottokeskuksen johtaja kokee eettisiä haasteita turvapaikanhakijoiden vastaanottopalveluiden päättämisien yhteydessä. Johtajien epävarmuus turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien turvaamisesta luo stressiä johtajien työssä. Moni pelkää syyllistyvänsä heitteillejättöön, kun suuri osa kielteisen päätöksen saaneista jäävät paperittomina Suomeen.”

Näin toteaa Ida Okkonen, jonka pro gradu -tutkielma ”Ethical dilemmas as professional challenge – case study on management in reception centers in Finland” on äskettäin vastaanottanut European Business Ethics Network Suomi ry:n (www.eben-net.fi) kunniamaininnan vuoden 2018 Työelämän etiikka -opinnäytetyökilpailussa. Ida Okkonen on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Suomen laki ja politiikka hankaloittavat humanitaarista toimintaa

”Tutkimukseni tarkoitus oli selittää, ymmärtää ja tehdä näkyväksi eettiset ongelmat turvapaikan vastaanotossa, erityisesti vastaanottokeskusten näkökulmasta. Humanitaarinen toiminta näyttäytyi haastavalta nykyisen maahanmuuttopolitiikan ja -lain mukaisesti toimiessa. Useimmat tähän tutkimukseen haastatellut vastaanottokeskusten johtajat kokevat arvoristiriidan työn ja henkilökohtaisen vakaumuksen välillä”, Ida kertoo.  

Eben_palkittu_pieni.JPG
Kuvassa vasemmalta oikealle Ida Okkonen,<br /> Niklas Reuter ja Outi Lehtonen.
Tutkimus tarjoaa ideoita vastaanottokeskusten kehittämiseen

”Haluamme vuosittain toteutettavalla Työelämän etiikka -opinnäytetyökilpailulla nostaa esille eettisesti merkittäviä ja ajankohtaisia kysymyksiä. Kilpailussa korostuvat myös tulosten oivaltavuus ja käytännön kontribuutio. Idan työ nostaa hienosti esille vastaanottokeskusten johtajien tukitarpeita. Siitä saisi varmaan hyviä aihioita henkilöstökoulutuksiin”, toteaa EBEN Suomen puheenjohtaja Niklas Reuter.

EBEN Suomen vuoden 2018 Työelämän etiikka -opinnäytetyökilpailun kunniamaininnassa todetaan, että tutkimus nostaa esille Suomen maahanmuuttoviranomaisten epäinhimillisen ja yksilön tilannetta huomioimattoman päätöksenteon, sekä kuvaa lainsäädännön puutteita ja selkeitä ristiriitoja ihmisoikeuksien kanssa.

Lisätietoja:

Ida Okkonen, ida.a.m.okkonen@student.jyu.fi, p. 0500 673 334, vuoden 2018 EBEN Suomi Työelämän etiikka -opinnäytetyökilpailun kunniamaininnan saaja

Elina Riivari, elina.riivari@jyu.fi, p. 040 805 4527 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, johtaminen, projektitutkija

 

EBEN Suomi ry edistämässä eettisempää työelämää

EBEN Suomi ry on rohkea ja riippumaton työelämän ajankohtaisten eettisten kysymysten asiantuntija. Edistämme suomalaisten organisaatioiden eettistä tietämystä sekä toimintaa yhdistämällä tutkimusta ja käytäntöä. Visiomme on olla aktiivinen ja arvostettu eettisen työelämän edistäjä. Luomme kestävää Suomea, jossa eettinen päätöksenteko on luonteva osa organisaation arkea mahdollistaen tuloksellista, luovaa ja hyvää työelämää.

EBEN Suomi ry järjestää vuosittain Työelämän etiikka -opinnäytetyökilpailun. Vuoden 2018 kilpailussa parhaana työnä palkittiin Outi Lehtosen pro gradu -tutkielma ”Merkityksellinen innovaatiotoiminta – Yhteiskunnallisten yritysten johtajien jäsennyksiä innovaatiotoiminnan merkityksestä”.

Palkinnot jaettiin Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivien yhteydessä http://www.uta.fi/jkk/en/research/themes/respman/tutkimuspaivat.html

Lisätietoja:

Niklas Reuter, niklas@projnik.fi, p. 050 5348 501, European Business Ethics Network Suomi (EBEN Suomi ry) puheenjohtaja

kuuluu seuraaviin kategorioihin: