Ajankohtaista

Väitös: 13.4.2018 Keskijohto yrittää korjata eettisiä ongelmia tyhjällä työkalupakilla (Hiekkataipale)

Alkamisaika: perjantai 13. huhtikuuta 2018, 12.00

Päättymisaika: perjantai 13. huhtikuuta 2018, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, S212

Eettiset ongelmat ovat yleisiä organisaatioissa, mutta johto ja henkilöstö lakaisevat epämukavia ongelmatilanteita usein maton alle. Välissä tasapainottelevat esimiehet jäävät vaille tukea, kertoo Minna-Maaria Hiekkataipaleen tuore väitöstutkimus.

Hiekkataipaleen väitöstutkimus osoittaa, että eettiset ongelmat ovat organisaatioissa yleisiä ja niillä on usein pitkä ja moniulotteinen historia. Keskijohdon esimiehet yrittävät ratkaista näitä monimutkaisia eettisiä ongelmia tasapainoillen ylimmän johdon ja työntekijöiden odotusten välillä. Ongelmatilanteet kuormittavat esimiehiä huomattavasti, mutta heillä ei ole työvälineitä niiden ratkaisemiseksi.

Hiekkataipale_vitskuva.jpg
Minna-Maaria Hiekkataipale. Kuvaaja: Pertti Pernu

 Pahimmillaan nämä ratkaisemattomat ongelmat vaarantavat organisaation innovatiivisuuden, maineen ja työhyvinvoinnin.  Oman edun tavoittelu, työtehtävien välttely tai laiminlyönti sekä henkilöstön keskinäiset ihmissuhdekonfliktit ovat tutkimuksessa esiin nousseita esimerkkejä työyhteisöjen arjen eettisistä ongelmatilanteista.

 Tutkimus osoitti, että keskijohto ei kokenut saavansa riittävästi tukea ylemmältä johdolta voidakseen aktiivisesti puuttua ongelmiin. Ylemmän johdon toiminta eettisissä ongelmissa saattoi myös näyttäytyä epäjohdonmukaisena.

 Hiekkataipale havaitsi, että esimiehet pyrkivät usein löytämään kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja ongelmiin, mutta he saattavat myös tietoisesti jäädä seuraamaan noidankehämäisesti kehittyviä tilanteita sivusta. Ongelmia lakaistaan maton alle kasvojen säilyttämiseksi tai organisaation harmonian ylläpitämiseksi.

 - Keskijohdon kokemuksissa korostui, että heiltä ei välttämättä odoteta aktiivista puuttumista epäeettiseen toimintaan. Sekä johto että henkilöstö pyrkivät myös melko usein sivuuttamaan monimutkaiset ongelmatilanteet, Hiekkataipale kertoo.

 Hiekkataipale näkee ratkaisun olevan vahva eettinen organisaatiokulttuuri, joka voi tukea esimiesten kykyä ratkaista ongelmatilanteita rohkeasti ja johdonmukaisesti. Keskijohto voi myös aktiivisesti näyttää esimerkkiä eettisestä päätöksenteosta ja siten muokata organisaation toimintaa eettisempään suuntaan.

 - Johtajien on yksinkertaisesti uskallettava nostaa kissa pöydälle, vaikka se tuntuisi todella vaikealta tai siihen ei olisi aikaa. Esimiehet tarvitsevat tällaista rohkeutta. Jos ongelmiin puuttuminen laiminlyödään, se heijastuu jossain vaiheessa kaikkeen organisaation toimintaan, Minna-Maaria Hiekkataipale sanoo.

 Tutkimuksen empiirinen aineisto muodostuu kahdestakymmenestä haastattelusta, jotka on kerätty kriittisten tapahtumien menetelmällä neljästä suomalaisesta ammattikorkeakoulusta.

 HTM Minna-Maaria Hiekkataipaleen johtamisen väitöskirjan "Between a Rock and a Hard Place: Middle Managers' Ethical Decision Making and Behaviour in the Organizational Context" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Johanna Kujala (Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu) ja kustoksena professori Anna-Maija Lämsä (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Lisätietoja:

Minna-Maaria Hiekkataipale, 0400 698 174, minna-maaria.hiekkataipale@jamk.fi

Viestintäpäällikkö Liisa Harjula, puh. 040 805 4403, viestinta@jyu.fi

Minna-Maaria Hiekkataipale kirjoitti ylioppilaaksi Korpilahden lukiosta vuonna 1993 ja valmistui hallintotieteen maisteriksi Vaasan yliopistosta 1998. Hiekkataipale on työskennellyt opetus- ja tutkimustehtävissä Vaasan yliopistossa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa. Nykyisin hän työskentelee koulutuspäällikkönä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Business and Economics numerona 186, Jyväskylä 2018, ISSN 1457-1986, ISBN 978-951-39-7382-7 (PDF), ISBN 978-951-39-7381-0 (print). Teos löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7382-7

 

ABSTRACT

This study increases knowledge and understanding of middle managers’ ethical decision-making and behaviour within the context of Finnish higher education. The aim of the research is to develop a new framework for ethical decision-making and behaviour by combining prior theories and empirical knowledge. This dissertation consists of an introductory essay and three articles. The main argument of this research is that through organisations’ socialisation processes, middle managers adopt socially defined managerial roles, which affect their ethical decision-making and ethical conduct.  We can say that especially the ethical organisational culture is significant for middle managers’ understanding of ethical accountability and for their actual ability to behave ethically when facing ethical problems. Another key argument of this research is that middle managers, as effective moral agents, can change and develop the existing organisational culture.

This research draws on the phenomenological research tradition and it was conducted by using the critical incident technique (cit). The data consists of interviews collected in four knowledge organisations, all of them institutions of higher education in Finland.

The empirical findings of this dissertation suggest that ethical problems that require managerial decision-making are of an everyday nature in the knowledge organisations studied here, and that middle managers handle the problems in various ways, often on the basis of what they think is expected from them in their middle management position.  In addition to meeting the role expectations held by upper management, middle managers also try to meet the expectations of their highly skilled staff members when making decisions. Moreover, managers themselves can act as influential decision-makers who set an example of ethical behaviour for others to follow. This result underlines the importance of open and honest dialogue between all managerial levels, and especially between managers and employees in knowledge organisations, concerning what is expected in terms of ethical decision-making and ethical behaviour.

In this introductory essay, a new theoretical framework for ethical decision-making and behaviour is developed. What is called the appropriate agency framework for ethical decision-making combines the theories of logic of appropriateness and moral agency and takes into account the dimensions of the ethical culture of organisations. The framework demonstrates how situational elements, the centrality of moral identity, and organisational rules together influence ethical behaviour, and how reflection and learning affect this process.

Keywords: ethical decision-making, ethical culture of organisations, ethical problems, middle manager, higher education, logic of appropriateness, moral agency, moral identity, qualitative research

Lisätietoja

Minna-Maaria Hiekkataipale
minna-maaria.hiekkataipale@jamk.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: