Ajankohtaista

Väitös: 24.5.2018: Haluaisitko olla Sherlock Holmes? – Salaisuus piilee visuaalisessa työmuistissa (Ye)

Alkamisaika: torstai 24. toukokuuta 2018, 12.00

Päättymisaika: torstai 24. toukokuuta 2018, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora, Ag Beeta

M.Ed Chaoxiong Yen kognitiotieteen väitöskirjan "Visual working memory resource allocation mechanism in consolidation and maintenance phase" tarkastustilaisuus torstaina 24.5.2018.

Voit hallita muistisi sisältöä, jos sinulla on tarpeeksi aikaa painaa asiat mieleesi. Siispä jos haluat matkia Sherlock Holmesia ja muistaa kuten hän, älä kiirehdi sulkemaan silmiäsi vaan pidä ne auki riittävän kauan. Lisäksi hyvä työmuistikapasiteetti on edellytys hyvälle päättelykyvylle. Korkea muistikapasiteetti mahdollistaa tehokkaan muistisisällön hallinnan. Tätä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa esimerkiksi kognitiivisten harjoitteluohjelmien suunnittelussa lapsille.

Muistimestareista puhuttaessa ihmiset ajattelevat usein Sherlock Holmesia ja erityisesti BBC:n tuottamaa TV-sarjaa Sherlock. Muistatko ensimmäisen kohtauksen, jossa Sherlock Holmes tapaa tohtori John Watsonin? Sherlock katsoi Johnia sekunnin ajan ja sulki silmänsä, minkä jälkeen hän muisti jokaisen yksityiskohdan ja tiesi lähes kaiken Johnista.

Itse asiassa Sherlockin taidoissa kaikkein ihailtavinta ei ole hänen päättelykykynsä vaan hänen hämmästyttävä muistinsa. Hän pystyy hallitsemaan ja analysoimaan kokonaisuuksia ja ratkomaan monimutkaisia ongelmia, sillä hän kykenee pitämään mielessään laajaa muistisisältöä. Kognitiotieteessä tätä tärkeää muistijärjestelmää kutsutaan työmuistiksi. Toisin kuin Sherlock useimmat meistä voivat muistaa vain kolmesta neljään kohdetta samanaikaisesti. Mielessä pidettävän sisällön määrän lisäksi toinen suuri ero Sherlockin ja tavallisen ihmisen välillä on kyky hallita ja järjestellä muistisisältöä. Chaoxiong Yen väitöskirjan tavoitteena oli tutkia ihmisen kykyä hallita työmuistiaan.

Muistikapasiteetti vaikuttaa kykyyn kontrolloida muistisisältöä

Chaoxiong Yen havaitsi tutkimuksessaan useita muistin kontrollointikykyyn vaikuttavia tekijöitä. Tuloksista kävi ilmi, että yksilön muistikapasiteetti vaikuttaa suuresti yksilön kykyyn kontrolloida muistisisältöä. Ihmiset, jotka muistavat enemmän kohteita, voivat myös hallita paremmin muistinsa sisältöä. Toisin sanoen, koska meillä ei ole Sherlockin muistikapasiteettia, meillä on vain heikko kyky käsitellä työmuistissa olevia tietoja.

Riittävän pitkä aika painaa asia mieleen mahdollistaa muistisisällön kontrolloimisen

Ye havaitsi, että vaikka ihmisellä olisi suuri muistikapasiteetti, hän ei pysty hallitsemaan muistinsa sisältöä, jos visuaalisen tiedon esityksen kesto on liian lyhyt. Tehokas muistinhallintakyky syntyy riittävän pitkäkestoisesta visuaalisesta havainnosta.

M.Ed Chaoxiong Yen kognitiotieteen väitöskirjan "Visual working memory resource allocation mechanism in consolidation and maintenance phase" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Robert Logie (School of Philosophy, Psychology and Language Sciences, The University of Edinburgh) ja kustoksena professori Pertti Saariluoma (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Lisätietoja:

Chaoxiong Ye, chaoxiong.c.ye@student.jyu.fi, puh. 046 559 5558
Tiedottaja Kati Valpe, kati.valpe@jyu.fi, puh. 0400 247 458

 

Chaoxiong Ye suoritti kandidaatin tutkinnon Guangzhoun yliopistossa Kiinassa vuonna 2010 (Guangzhou University of Chinese Medicine). Hän valmistui tietotekniikan maisteriksi Minnanin yliopistosta Kiinasta vuonna 2015 (Minnan Normal University). Vuodesta 2015 alkaen Chaoxiong on suorittanut jatko-opintojaan Jyväskylän yliopistossa.

Teos julkaistaan sarjassa Jyväskylä Studies in Computing, numero 280, Jyväskylä, 2018, ISSN 1456-5390; 280), ISBN 978-951-39-7418-3 (nid.), ISBN 978-951-39-7419-0 (PDF). Pysyvä osoite julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7419-0

Lisätietoja

M.Ed Chaoxiong Ye
chaoxiong.c.ye@student.jyu.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: