Ajankohtaista

Jane ja Aatos Erkon säätiö tukee herpesvirustutkimusta

Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt Jyväskylän yliopiston dosentti Maija Vihinen-Rannalle (bio- ja ympäristötieteiden laitos ja Nanoscience Center) 665 000 euron rahoituksen hankkeeseen, jossa tutkitaan herpesvirusten kulkeutumista isäntäsolun tumassa. Rahoituskausi on kolme vuotta.

Herpesvirusten kulkeutuminen isäntäsolun tumassa
Virukset mielletään yleensä haitallisiksi taudinaiheuttajiksi. Nykyään kuitenkin tiedetään, että jotkin virukset ovat ihmisen näkökulmasta erittäin hyödyllisiä. Lääketiede on valjastanut niitä omiin tarkoituksiinsa toimimaan esimerkiksi geeniterapiassa geeninkuljettimina tai onkolyyttisinä syöpäsolujen tuhoajina. Uusi tutkimushanke selvittää herpesviruksen lisääntymistä rajoittavia tumansisäinen liikenteen pullonkauloja samalla edistäen viruksen solunsisäisen liikenteen mekanismien selvittämistä. Tietoa voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä syöpäsolujen tappamiseen tähtääviä virushoitoja.

Lisätietoja:

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,