Ajankohtaista

Uimahalli- ja jäähalliportaalit osaksi liikuntapaikkojen Lipas-tietokantaa

Suomen uimahallien ja jäähallien energiankulutuksen seurantaan keskittyvät uimahalliportaali ja jäähalliportaali siirtyvät Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Lipas-projektin yhteyteen. Lipas-projektissa kehitetään uusi käyttöliittymä uima- ja jäähallien tietojen syöttöön, katseluun ja raportointiin. Kehittämistyö toteutetaan yhteistyössä jäähallien ja uimahallien asiantuntijoiden kanssa kevään 2018 aikana. Aiemmin VTT:n ylläpitämien portaalien toiminta siirtyy kokonaisuudessaan Jyväskylän yliopistolle.

Portaalien toiminta ja sisältö nivotaan osaksi kansallista liikuntapaikkojen tietokantaa Lipasta (www.liikuntapaikat.fi), laajentaen näin Suomen liikunnan olosuhteiden tietojen keruuta liikuntapaikkojen perustiedoista kohti energiatehokasta ja kestävää liikuntapaikkarakentamista ja ylläpitoa. Myös Lipaksen käyttöliittymä tullaan uudistamaan vuoden 2018 aikana. Lipas-tietokannan data on avointa ja vapaasti käytettävissä rajapintojen kautta vaikkapa sovelluskehityksessä. Tietokannassa on noin 36 000 liikuntapaikkaa tarkkoine sijainti- ja ominaisuustietoineen.

Kehittämistyöhön on saatu rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämisvaroista.

Lisätietoja:

Kirsi Vehkakoski, projektipäällikkö, Lipas-projekti, puh 0400 247 980, s-posti kirsi.vehkakoski@jyu.fi tai Valtteri Harmainen, kehittämispäällikkö, Lipas-projekti, puh. 040 805 4282 s-posti valtteri.harmainen@jyu.fi. www.liikuntapaikat.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: