Ajankohtaista

KUMU tähtää yhteiskunnallisen vaikuttamisen pioneeriksi

Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa eli KUMU on Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosten uusi yhteinen tutkinto-ohjelma. Se korvaa uutena hakukohteena etnologian ja antropologian kandi- ja maisteriohjelman sekä kulttuuripolitiikan maisteriohjelman.

KUMU:n taustalla on tuoreiden professorien Outi Fingerroosin ja Miikka Pyykkösen jakama huoli pienten alojen näkyvyydestä Suomessa:

­–  Halusimme karsia päällekkäistä koulutustarjontaa ja profiloitua eri tavalla kuin muut kulttuurialan kouluttajat. Kyse on kyvystä reagoida muuttuvan yhteiskunnan ja yliopistomaailman tarpeisiin. Uutta ohjelmaa motivoi myös halu kehittää opetusta ja koulutusta itse sen sijaan, että joku sanelisi suuntaviivat ylhäältä. Pyrimme KUMUn kautta myös varmistamaan opiskelijoidemme hyvän työllistymisen jatkossakin, Fingerroos taustoittaa. 

KUMUssa kulttuuria ja yhteiskuntaa lähestytään etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan näkökulmista. Tutkinto-ohjelmassa tarkastellaan yksilöiden ja yhteisöjen jakamia kulttuurisia merkityksiä ja käytäntöjä, kulttuurien moninaisuutta, kulttuurin ja taiteen politiikkaa ja hallintoa sekä kulttuurin taloutta.

KUMUn opetus ja tutkimus kytkeytyvät suoraan Jyväskylän yliopiston painoalaan kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa. Tätä kautta tutkinto-ohjelma vahvistaa myös monitieteistä kriisien ja yhteiskunnan muutoksen tutkimusta, joka on yksi yliopiston profiloitumisalueista.


Tutkimusalojen ja -menetelmien ainutlaatuinen yhdistelmä

Outi Fingerroos ja Miikka Pyykkönen korostavat, että KUMU pyrkii yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja sen tutkimuspohjaisen kehittämisen edelläkävijäksi Suomessa.

– Tutkinto-ohjelma valmistaa opiskelijan toimimaan erilaisissa organisaatioissa ja ymmärtämään luovien alojen työtä, taloutta ja yrittäjyyttä. Koulutamme asiantuntijoita, joilla on valmiudet toimia niin paikallisen kuin kansainvälisenkin tason kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja poliittisten ilmiöiden parissa. Tavoitteena on, että koulutus tarjoaa välineitä luovien alojen yrittäjyyteen ja tutkimiseen, Pyykkönen kertoo.

Yliopistonopettaja Minna Mäkinen kertoo, että KUMUsta voi työllistyä tutkijaksi, julkiselle sektorille, kotimaisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin, museo- ja arkistoalalle, maahanmuuttoon liittyviin tehtäviin, kansainvälisiin ja kotimaisiin järjestöihin sekä yrityksiin.

– Teimme myös huolellisen kilpailija-analyysin hanketta valmistellessamme. Se paljasti, että humanistista ja yhteiskuntatieteellistä opetusta ja tutkimusta ei yhdistetä kulttuurialan koulutusohjelmissa Suomessa. KUMUn opetussuunnitelmaan tulee poikkeuksellisen laaja kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien opetustarjotin. Opetuksen tasolla menetelmien kirjoa ei näin laajalti huomioida muualla Suomessa. Kansainvälisiä verrokkejakin on vähän, Mäkinen sanoo.

KUMUn ensimmäinen haku tapahtuu kevään 2019 yhteishaussa ja uuden suunnitelman mukainen opetus alkaa syksyllä 2019. Nykyisten etnologian ja antropologian sekä kulttuuripolitiikan opiskelijoiden sujuva valmistuminen huomioidaan riittävän pitkillä siirtymäajoilla. Etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan tohtorikoulutus puolestaan integroidaan yhteisiin seminaareihin vaiheittain.


Lisätiedot:

Etnologian ja antropologian professori Outi Fingerroos
oufinger@jyu.fi
040 481 8455

Kulttuuripolitiikan professori Miikka Pyykkönen
miikka.pyykkonen@jyu.fi
040 805 4183

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,