Ajankohtaista

Kannustamalla käyttäytyminen kuntoon kouluissa

Norssi_alakoulu_kuvaajaPetteriKivimki019netti.jpg
Työskentelyä Jyväskylän yliopiston normaalikoulussa. Kuvaaja Petteri Kivimäki.
ProKoulu-hankkeen tulokset osoittavat, että oppilaiden käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa parhaiten jo ennakolta, myönteisellä palautteella.

Oppilaan käyttäytymisongelmat koskettavat koko koulua. Ne ovat erityisesti yksittäisten opettajien hyvinvointia vähentävä asia. Käyttäytymishäiriöistä on kirjoitettu runsaasti tutkimuskirjallisuudessa, mutta käytännön yrityksiä parantaa asiaa on tehty yllättävän vähän.

ProKoulu-tutkimushanke on lähtenyt korjaamaan asiaa puuttumalla häiriöihin jo ennakolta. Sen ideana on käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisy koko koulun tasolla. Toteuttajina ovat olleet Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistot sekä Niilo Mäki Instituutti.

Hanke tarjoaa tutkimustietoon perustuvia ratkaisuja muun muassa työrauhaongelmiin ja käyttäytymisen pulmiin koulun toimintakulttuuriin vaikuttamalla. Tavoitteena on kannustamisen kautta päästä eroon rangaistuksista.

– Nykyinen koulukulttuuri lähtee valitettavan usein järjestyssääntöjen tapaan luettelemaan ne asiat, joita ei saa tehdä. Me ajattelemme positiivisen kautta. Ensin määritellään koko koulun arvoihin perustuvat kasvatustavoitteet. Sitten mietitään yhdessä, mitä ne tarkoittavat arjen eri tilanteissa ja laaditaan selkeät toimintaohjeet, hankkeen johtaja, professori Hannu Savolainen linjaa.

Koulun henkilökunta, oppilaat ja huoltajat määrittelevät yhdessä käyttäytymisodotukset, jotka koskevat niin oppilaita kuin opettajiakin, ja joita myös oppilaiden huoltajat pitävät tärkeänä. Yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaista käyttäytymistä opetetaan systemaattisesti kaikille oppilaille positiivisesti kannustaen.

– Kasvatusosaamista edistetään laatimalla käyttäytymisodotukset ja toimintaohjeet eri tilanteisiin. Näiden opettaminen ja vahvistaminen otetaan osaksi kouluarkea. Toimintaohjeita harjoitellaan ja pyritään myönteisen palautteen avulla tuloksiin, dosentti Vesa Närhi kertoo.

ProKoulu-toiminta aloitettiin Itä-Suomen yliopiston, Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston yhteisessä tutkimushankkeessa. Siihen osallistui noin 60 itäsuomalaista ala- ja yhtenäiskoulua. Koulutus ja materiaalit olivat kouluille ilmaisia. Tutkimusta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö vuosina 2013–2016.

Kysymyksessä oli interventiotutkimus, mutta tutkijat pyrkivät ohjaamaan toimintaa mahdollisimman vähän.
– Kevyt tuki tutkimusryhmältä riittää, jos koulut ja kunnat ovat sitoutuneet vahvasti jatkamaan hanketta, Närhi vakuuttaa.

Kohdekouluissa käyttäytyminen on hankkeen myötä selvästi parantunut. Kiusaaminen ja kiusatuksi tuleminen vähenevät ja opettajien pystyvyyden tunne vahvistuu. – Tulokset ovat selviä, Savolainen vakuuttaa.  

ProKoulu lyhyesti:

ProKoulu on tutkimustietoon perustuva käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisemiseen kehitetty koko koulun toimintamalli. Sen kautta saatuja kokemuksia ja tutkimustuloksia hyödynnetään opettajankoulutuksessa.

Jyväskylän yliopistossa erityisopettajiksi opiskeleville tarjotaan opintoja käyttäytymisongelmia ennaltaehkäisevästä toiminnasta sekä aine- että syventävissä opinnoissa. Jatkossa opetusta tarjotaan myös luokan- ja aineenopettajiksi opiskeleville.

Lisätietoja:

Professori Hannu Savolainen, +358408054894, hannu.k.savolainen@jyu.fi

Yliopistotutkija, dosentti Vesa Närhi, +358505980928, vesa.m.narhi@jyu.fi

http://www.prokoulu.fi/toimintamalli/

 

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,